04
februari
2021
|
10:04
Europe/Amsterdam

Zoektocht naar voorspellers erfelijke hartspierziekten van start

Nationaal onderzoek voor betere zorg en behandeling

Zorgen schadelijke processen in het lichaam door bijvoorbeeld overgewicht, vetstofwisselingsziekten of afwijkingen aan organen ervoor dat mensen met een hartspierziekte sneller ziek worden? Dat willen onderzoekers weten. Met de onderzoeksresultaten willen zij kunnen voorspellen wanneer en hoe ernstig ziek de tienduizenden, vaak jonge mensen met aanleg voor deze aandoeningen worden. En ook hoe zij beter behandeld kunnen worden. Deze maand gaat het onderzoek van start. De Hartstichting financiert het onderzoek, dat wordt geleid vanuit het Amsterdam UMC en het UMC Groningen.

Hoe hoger het BMI, hoe groter de kans op ziekte, ontdekten de onderzoekers eerder. Daarom gaan ze bestuderen of mensen met aanleg voor hartspierziekten sneller ziek worden door schadelijke processen die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld overgewicht, vetstofwisselingsziekten of afwijkingen aan bepaalde organen. De onderzoekers kijken daarbij ook dieper, met name naar het effect van ontstekingen, die hierbij ontstaan. Ook onderzoeken ze hoe de erfelijke afwijkingen die deze ziekten veroorzaken bij een bepaalde persoon voor schadelijke veranderingen in de hartspiercellen zorgen. Uiteindelijk gaan de onderzoekers testen of bepaalde medicijnen het ziekteproces bij deze hartziekten kunnen afremmen.

Minder belasting en kosten door simpelere controles
Het onderzoek moet ook uitwijzen of de (twee)jaarlijkse cardiologische controles voor dragers van een erfelijke afwijking voor deze ziekten en familieleden simpeler kunnen. Deze kunnen belastend zijn voor mensen, zeker als ze nog niet ziek zijn en misschien nooit ziek zullen worden. Daarom analyseren de onderzoekers hoe dragers en familieleden de huidige zorg ervaren. Dit onderzoek wordt gebruikt om de zorg te optimaliseren, en leidt mogelijk tot een vermindering van de huidige zorgkosten.

Erfelijke hartspierziekten: niet te voorspellen en niet goed te behandelen
Erfelijke hartspierziekten kunnen ernstig hartfalen en/of een hartstilstand veroorzaken. Bijna de helft van deze patiënten heeft een mutatie (foute volgorde) in hun DNA, dat de ziekte veroorzaakt. Wanneer deze mensen ziek worden en hoe ernstig, is niet te voorspellen. Ook zijn er geen goede behandelingen tegen deze ziekten die de achteruitgang van het hart kunnen stoppen.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Double-Dose’ richt zich op kinderen en volwassenen met de twee meest voorkomende hartspierziekten: hypertrofische cardiomyopathie (HCM) en dilaterende cardiomyopathie (DCM). De Hartstichting heeft 3 miljoen euro toegezegd. Stichting Hartedroom heeft 250.000 euro aan het onderzoek toegekend. Het onderzoek gaat 5 jaar lopen.

Prof. dr. Jolanda van der Velden (Amsterdam UMC) en prof. dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen) leiden het onderzoek. Het Amsterdam UMC, het UMC Groningen, het Maastricht UMC, het Erasmus MC Rotterdam, de Universiteit van Maastricht, het Trimbos Instituut en UMC Utrecht werken samen in dit landelijke onderzoek.