16
maart
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

Weinig, maar wel ernstige herseninfarcten bij coronapatiënten

Opvallend: patiënten hadden vooraf geen groter risico op hart- en vaatziekten

Herseninfarcten treden niet veel op bij coronapatiënten in het ziekenhuis, maar verlopen wel vaak ernstig. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht. 71,1% van de patiënten met een herseninfarct raakte ernstig gehandicapt of overleed. Longembolieën komen vaker voor, vooral bij coronapatiënten die op de intensive care belanden. Dit publiceren de onderzoekers vandaag online op medRxiv.org. De Hartstichting bracht geld bijeen voor dit onderzoek.

Weinig, maar wel ernstige herseninfarcten
Bij 1,8% van de coronapatiënten traden herseninfarcten op, en iets vaker bij mensen die behandeld werden op de intensive care (2,7%). Opvallend was dat deze patiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname geen groter risico op hart- en vaatziekten hadden dan mensen zonder herseninfarct. De coronapatiënten met een herseninfarct stierven vaker tijdens de ziekenhuisopname dan patiënten zonder herseninfarct. De helft van de herseninfarcten trad op bij relatief jonge coronapatiënten die op de intensive care terechtkwamen (gemiddelde leeftijd: 66,5 jaar). Bij hen verliepen de herseninfarcten ook ernstiger dan bij patiënten op de verpleegafdeling. Of dit door de ernst van de infectie komt of door andere factoren, is nog niet bekend. Een ernstige infectie is in het algemeen wel ongunstig voor het herstel na een herseninfarct.

 

 

 

 

 

 


Veel vaker bloedstolsels in longvaten
De onderzoekers keken bij coronapatiënten ook naar complicaties door bloedstolsels in longvaten: longembolieën. Deze kwamen relatief vaak voor (4,3%), vooral op de IC (12,9%). Van de mensen met een herseninfarct kreeg een op de vijf ook een longembolie, van de mensen zonder herseninfarct ongeveer een op de dertien.

Omdat artsen longembolieën bij veel coronapatiënten op de intensive care zagen, is in de eerste golf een landelijke richtlijn over antistolling bij coronapatiënten ingevoerd. Inmiddels krijgen alle coronapatiënten in het ziekenhuis antistolling om deze complicaties te voorkomen. Of er als gevolg van deze richtlijn minder longembolieën en herseninfarcten optreden moet nog blijken. Vervolgonderzoek moet ook uitwijzen waarom herseninfarcten en longembolieën, soms zelfs samen, optreden bij coronapatiënten. Zulk onderzoek kan ophelderen welke afwijkingen in de bloedstolling en andere ziektemechanismen een rol spelen bij corona.

Grootste Nederlandse studie
Het STROCORONA onderzoek is de grootste Nederlandse studie naar het optreden van herseninfarcten bij coronapatiënten. De onderzoekers startten dit onderzoek nadat in het begin van de coronacrisis berichten verschenen dat coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkwamen een vergroot risico op herseninfarcten hadden. De wetenschappers onderzochten bij 2147 coronapatiënten uit 16 Nederlandse ziekenhuizen of er bij hen herseninfarcten optraden. Ze volgden deze patiënten van 1 maart tot 1 augustus 2020 vanaf ziekenhuisopname tot ontslag.

Over Strocorona
STROCORONA is een neurologische deelstudie van de internationale CAPACITY-COVID registratie. Onderzoekers van de vasculaire neurologie en cardiologie in al deze centra werkten nauw samen om de verschillende hart- en vaatcomplicaties, inclusief het herseninfarct, systematisch in kaart te brengen. Met deze registratie hopen ze meer inzicht te krijgen in de rol van hart- en vaatziekten bij coronapatiënten. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op medRxiv.org, een platform waar onderzoekers hun resultaten open kunnen delen voordat beoordeling door andere wetenschappers heeft plaatsgevonden.

Samenwerking
Dit initiatief is een samenwerking van de patiëntenvereniging Harteraad, de Hartstichting, de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Netherlands Heart Institute (NL-HI) en de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN). Zij vormen samen onderdeel van de in totaal negentien onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Binnen de DCVA werken ze samen en brengen ze geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Het onderzoek werd gecoördineerd door onderzoekers uit het UMC Utrecht.

Link naar de publicatie: Risk, clinical course and outcome of ischemic stroke in patients hospitalized with COVID-19: a multicenter cohort study | medRxiv