09
maart
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Tekort aan orgaandonoren kost nog steeds honderden levens

Samenvatting

Een delegatie van patiënten, medisch specialisten en gezondheidsfondsen overhandigt dinsdag 10 maart a.s. een petitie aan Kamerleden van de vaste commissie van VWS.  Hiermee roepen zij de Tweede Kamer op om vast te stellen dat het huidige vrijblijvende donorregistratiesysteem de wachtlijst voor een orgaantransplantatie niet verkort, maar dat nog steeds veel mensen onnodig overlijden op de wachtlijst.

Op donderdag 12 maart vergadert de Tweede Kamer over de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie uit 2008.

Masterplan Orgaandonatie levert onvoldoende donororganen op

Het Masterplan Orgaandonatie moest het percentage orgaandonoren verhogen, met als uiteindelijk doel het aantal postmortale transplantaties toe te laten nemen tot minimaal 800 per jaar in 2013 (dat is een stijging van minimaal 25% ten opzichte van de jaarcijfers uit de periode 2005 – 2007, waarbij een stijging van 50% de inzet was). Dat doel is niet gehaald. Het aantal postmortale donoren nam met slechts 4,25% toe, het aantal postmortale transplantaties met 11%. Overall heeft 58% van de Nederlanders zich überhaupt nog niet geregistreerd. Met de JA-NEE campagnes om op te roepen tot vrijwillige registratie is het tekort aan orgaandonoren dus nauwelijks teruggedrongen.

Meer donoren zijn van levensbelang! 71% van de Nederlanders is bereid om zelf organen af te staan na hun overlijden. Velen van hen hebben deze wens echter niet geregistreerd.

Coalitie Orgaandonatie

Vanuit gezondheidsfondsen, organisaties van medisch specialisten en patiëntenverenigingen is een coalitie gevormd die pleit voor een beter donorregistratiesysteem waardoor méér donororganen beschikbaar komen om levens redden en de kwaliteit van leven van méér mensen op de wachtlijst wordt verbeterd. De partners binnen deze coalitie zijn de Nierstichting, het Longfonds, de Hartstichting, Nierpatiëntenvereniging Nederland, De Hart&Vaatgroep, Vereniging Patiënten met Longfibrose, Vereniging Patiënten met Pulmonale Hypertensie en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.

Lees de brief aan de Tweede Kamer van de coalitie Orgaandonatie (d.d. 17 februari 2015)