30
april
2018
|
09:45
Europe/Amsterdam

Te kleine stappen in zout- en suikervermindering

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert vandaag dat er nog steeds teveel suiker en zout in voeding zit en adviseert de overheid om stappen te nemen om daadwerkelijk voortgang te boeken op het gebied van productverbetering van voedingsmiddelen. De Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting pleiten al lange tijd voor een substantiële verlaging van het suiker, verzadigd vet- en zoutgehalte in voeding en steunt de aanbevelingen van het RIVM.

Al sinds de start van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling in 2014, een initiatief van de levensmiddelenbranche en de overheid, dringen de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting aan op stappen die écht impact kunnen hebben. De gemaakte afspraken zijn volgens ons te vrijblijvend, te weinig ambitieus en gelden maar voor een beperkt aantal producten.

Advies RIVM
Het RIVM pleit in zijn advies voor:

  • Een nieuw integraal systeem van productverbetering, met per voedingsmiddelengroep een samenhangende set criteria voor zout, verzadigd vet, suiker, calorieën en vezels;
  • Criteria die de overheid vaststelt en die regelmatig worden aangescherpt.
  • Het creëren van draagvlak voor productverbetering door maatschappelijke organisaties en de industrie bij de ontwikkeling te betrekken. 
     

Het advies om grotere stappen te zetten, komt van de wetenschappelijke adviescommissie van het Vinkje (de Wecom), de wetenschappelijke adviescommissie van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (WAC) en het Voedingscentrum, voorgezeten en begeleid door het RIVM.

Meer over het onderzoek
Een volwassen Nederlander krijgt nu dagelijks gemiddeld 8,7 gram zout binnen en 114 gram suiker; ruim boven de aanbevelingen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum (voor zout: max. 6 gram per dag en 90 gram voor suiker). Brood, vlees en kaas dragen het meeste bij aan de dagelijkse inname van zout. Via frisdranken, melkproducten, banket en zoetwaren krijgen consumenten de meeste suikers binnen. Het RIVM berekende wat de huidige afspraken uit het Akkoord betekenen voor de dagelijkse zout- en suikerinname eind 2020: de dagelijkse zoutinname kan met 0,4 gram dalen en de suikerinname met 2 gram. Consumenten krijgen dan echter nog steeds veel te veel zout en suiker binnen. Het RIVM berekende ook wat het effect zou zijn van een aanscherping van het Akkoord, als het suiker- en zoutgehalte in producten met 10% extra zou moeten dalen. De zoutinname per dag kan dan met 0,7 gram omlaag en de suikerinname met 5 gram. Als de afspraken gaan gelden voor meer productgroepen, kan de dagelijkse zoutinname met bijna 1 gram omlaag en de suikerinname met 9 gram.

Meer weten?
Lees het artikel over het Akkoord Verbetering Productsamenstelling of de factsheet Geschat effect van lagere zoutgehalten in voedingsmiddelen op de dagelijkse zoutinname in Nederland van het RIVM.