09
juni
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Tabakontmoediging maakt Nederland gezonder én rijker

Samenvatting

Voor het eerst in de geschiedenis is er door middel van een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) onderzocht wat de effecten zijn van tabaksontmoedigende beleidsscenario`s op de kosten en baten voor de Nederlandse samenleving in de toekomst. Vandaag worden de resultaten bekend gemaakt van deze MKBA-studie.

Effectieve maatregelen

Uit de MKBA-studie blijkt dat diverse maatregelen waaronder campagnes en accijnsverhoging het aantal rokers substantieel kan laten dalen. Waarbij als gevolg daarvan de belastinginkomsten uit accijnzen stijgen. Met deze maatregelen zien we daarnaast enerzijds dalende zorgkosten en anderzijds een stijging van de productiviteit en inzetbaarheid van werkenden. Naast de gezondheidswinst levert dit de Nederlandse maatschappij in 2050 1,7 miljard euro op per jaar en rookt nog maar 7,7% van de bevolking, in tegenstelling tot de huidige 19,8% rokers tussen 0 en 100 jaar.

Aantal rokers in 2050 naar 7,7% en 1,7 miljard euro winst per jaar bij kleine investering in tabaksontmoediging

Blijvend investeren in tabaksontmoediging

Het onderzoek is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en is door de Universiteit Maastricht, RIVM en Trimbos uitgevoerd. Het rapport wordt vandaag aan staatssecretaris van Rijn aangeboden met de oproep om blijvend in tabaksontmoediging te investeren.

Maatschappelijke kosten en baten

Deze MKBA-studie beschrijft de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoediging. Hierbij worden op macro-economisch niveau alle relevante kosten en baten van roken (o.a. gezondheidswinst, arbeidsproductiviteit, schatkist) in beeld gebracht en uitgedrukt in monetaire eenheden. In het onderzoek zijn verschillende tabaksontmoedigende beleidsscenario’s met elkaar vergeleken, waaronder scenario’s met alleen accijnsverhogingen en scenario’s met een combinatie van maatregelen, zoals rookvrije omgevingen, ondersteuning bij stoppen met roken, waarschuwingen voor schadelijke gevolgen van tabak, marketingbeperkingen voor de tabaksindustrie en het continu verhogen van de prijs van tabak (accijnsverhoging).

Positieve uitkomsten voor de maatschappij

Alle in het onderzoek onderzochte scenario’s resulteren in een positief saldo voor de maatschappij. Afhankelijk van het scenario worden de baten bij verschillende belanghebbenden behaald. In scenario’s waarin vooral het aantal rokers daalt, als gevolg van bijvoorbeeld massamediale campagnes, zijn de baten het grootst voor de consumenten (kwaliteit van leven) net als voor de werkgevers (daling in de productiviteitsverliezen). In scenario’s waarin de accijnzen stijgen, zijn de baten voor de overheid het grootst.

Accijns en rookvrije sportomgeving

De Hartstichting zet zich op verschillende manier in voor tabaksontmoediging, zoals het onder de aandacht brengen van het belang van accijnsverhoging bij de politiek en  het stimuleren van sportverenigingen om hun terrein rookvrij te maken.

Lees wat de Hartstichting doet aan een rookvrije toekomst van de jeugd

Alliantie Nederland Rookvrij!

De Hartstichting is samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds partner van de Alliantie Nederland Rookvrij!, een actief netwerk dat zich inzet voor een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.