09
maart
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Subsidieronde ‘Gezond leven: goed voor het hart’

Samenvatting

Vandaag starten de Hartstichting en ZonMw samen een nieuwe subsidieronde. De Hartstichting stelt zeven miljoen en ZonMw een half miljoen euro beschikbaar voor consortia die onderzoek doen naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden. De sluitingsdatum is 17 mei 2016.

Vanaf vandaag kunnen consortia van onderzoekers, praktijkinstellingen en een derde partij zoals een bedrijf een projectidee indienen voor onderzoek naar nieuwe manieren om langdurig gezond te leven.

De uitdaging

De Hartstichting en ZonMW zijn op zoek naar nieuwe en verrassende manieren om iets lastigs voor elkaar te krijgen: het gedrag van mensen blijvend te veranderen en ze te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes.

Iedereen weet dat gezond leven verschillende gezondheidsrisico’s verkleint. Er zijn steeds meer trainingen, gezonde kookboeken en apps die ons helpen gezonde keuzes te maken. En toch houden de meeste mensen het in de praktijk niet vol om daar echt naar te leven. Al was het maar omdat praktisch overal ongezonde verleidingen zijn. De uitdaging ligt juist op dit terrein: zorgen dat mensen het wel volhouden.

Ambitie

Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen.

Om dit waar te maken willen we drie doelen realiseren:

  1. drie nieuwe manieren presenteren om een gezonde leefstijl lang vol te houden
  2. leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- en vaatziekten
  3. nationale samenwerking in preventie- en leefstijlonderzoek

Indienen van projectideeën

Lees meer over het indienen van de projectvoorstellen op de website van ZonMW

Onderzoeksagenda Hartstichting

Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden is onderdeel van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek.

Preventieprogramma ZonMw

ZonMw draagt met haar langlopende grote preventieprogramma’s bij aan de verbetering van de preventiepraktijk, aan gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen.

Samenwerking

De Hartstichting en ZonMw verbindt onderzoekers, beleidsmakers, fondsen, bedrijven en andere partijen die zich inzetten voor een gezonde leefstijl. Ons doel is een sterk netwerk waarin we kennis delen en de krachten bundelen voor een gezonde samenleving.

Onderzoek doen is stap één. Stap twee is zorgen dat de inzichten ook echt worden toegepast, zodat het makkelijker wordt een leven lang gezond te leven. Daarvoor doen we ook een beroep op experts uit de creatieve en technologische sector.

Meer informatie voor wetenschappers

Bent u wetenschapper en geïnteresseerd in hart- en vaatonderzoek of onderzoek rond dit specifieke thema?

Lees meer: