04
juli
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

STW, Hartstichting en Topsector Life Sciences & Health geven startschot voor samenwerking

Samenvatting

Afgelopen week is het startschot gegeven voor een bijzondere samenwerking tussen Technologie-stichting STW, Topsector Life Sciences & Health (LSH) en de Hartstichting. De organisaties bundelen hun krachten om de komende jaren gezamenlijk onderzoek te doen naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten, een belangrijk onderdeel van de onderzoeksagenda van de Hartstichting.

Eerder maakten de partners bekend dat zij samen 4,5 miljoen euro in nieuw onderzoek investeren.

“Als samenwerkingspartners hebben wij een gezamenlijk doel voor ogen: het ontwikkelen van nieuwe, toepasbare technologieën waarmee artsen hart- en vaatziekten in een eerder stadium kunnen opsporen en behandelen. Patiënten kunnen daardoor vroegtijdig een behandeling krijgen die hun leven redt of voorkomt dat ze steeds zieker worden” licht Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, de samenwerking toe.

Ton van der Steen, directeur van STW, voegt daar aan toe: “Met deze bijzondere samenwerking brengen we medische onderzoekers, technisch onderzoekers, artsen en bedrijven bij elkaar om oplossingen te vinden voor dit grote, maatschappelijke probleem. De ervaring van de Hartstichting om dicht bij de patiënt te opereren én de ervaring van STW om academische kennis naar het bedrijfsleven te brengen komen hier uitstekend van pas.”

Medische onderzoekers, technisch onderzoekers, artsen en bedrijven zoeken samen naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen

Miljoeneninvestering

Eerder maakten de Hartstichting en STW bekend dat zij samen ruim 4,5 miljoen euro investeren in vijf nieuwe onderzoeksprojecten. De vijf gehonoreerde projecten hebben betrekking op het eerder herkennen van verschillende hart- en vaatziekten, waaronder hartfalen en hartritmestoornissen. De onderzoekers en ondernemers richten zich bijvoorbeeld op verbeterde diagnostiek via MRI- en CT-analyses voor hart- en vaataandoeningen en technieken die de aanleg voor hartritmestoornissen meten.

Deze financiering is mede afkomstig van de Topsector LSH. Binnen het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken staat publiek private samenwerking centraal. Ondernemers, onderzoekers en overheid zorgen samen voor meer innovatie, een sterkere economie en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Naast deze organisaties investeert ook het bedrijfsleven in de vijf onderzoeken die van start gaan.

Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken:

“De samenwerking van de Hartstichting met kennisinstellingen, bedrijven en de Topsector LSH is een inspirerend voorbeeld van publiek private samenwerking. Door samen te investeren in excellente kennis en innovatie, komen toepassingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen sneller beschikbaar voor de patiënt. Daarmee investeren we niet alleen in een betere gezondheid van patiënten, maar versterken we tegelijkertijd het toekomstige verdienvermogen van onze economie.”

Eerder herkennen hart- en vaatziekten prioriteit

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten staat bovenaan de onderzoeksagenda van de Hartstichting, die in 2014 samen met het publiek is opgesteld.