02
oktober
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

Stichting Philip Morris: 'hypocriet charmeoffensief'

Samenvatting

Onlangs berichtte Philip Morris dat ze een stichting oprichten voor een rookvrije wereld. De stichting gaat 'bijhouden hoe het uitbannen van roken vordert, de impact van tabaksalternatieven evalueren en zal ook ander onderzoek financieren', aldus het AD. KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds hebben ernstige twijfels over de oprechtheid van dit initiatief.

Dit initiatief is afkomstig van een industrie die een zeer verslavend en dodelijk product op de markt brengt, waar meer dan de helft van de gebruikers aan overlijdt en tot dusverre vooral haar aandeelhouders tevreden lijkt te willen stellen. We hebben de afgelopen jaren helaas niet kunnen constateren dat de tabaksindustrie zich serieus zorgen maakt over de gezondheid van de samenleving en de gebruikers van hun product. Immers, zij produceren nog steeds een dodelijk product.

Misleidende actie

Met deze actie hoopt Philip Morris zich als partner te positioneren in het voorkomen van vroegtijdige ziekte en sterfte. Een misleidende actie met zeer waarschijnlijk als primaire doel om het imago van Philip Morris oneigenlijk op te poetsen in tijden waarin hun activiteiten terecht steeds kritischer worden beoordeeld.

Met dit statement sluiten KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds zich aan bij de WHO, enkele internationale tabaksontmoedigingsexperts en de Amerikaanse Kankerbestrijding.

Tabaksindustrie veroorzaakt veel leed en vertraagt effectieve maatregelen

Alleen al in Nederland worden veel mensen ziek door roken en daarnaast sterven jaarlijks 20.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van tabak. De tabaksindustrie heeft daarnaast effectieve maatregelen jarenlang bewust vertraagd, danwel tegengehouden, zoals de rookvrije horeca en accijnsverhogingen. De industrie is, zoals blijkt uit haar eigen interne documentatie, bewust op zoek naar nieuwe, jonge, verslaafden om overleden en gestopte rokers te vervangen.

Rookvrije generatie

KWF, Hartstichting en Longfonds werken samen aan een Rookvrije Generatie. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie. 

Meer over de rookvrije generatie