11
april
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Steeds meer partijen werken samen aan een rookvrije toekomst voor kinderen

Samenvatting

Steeds meer organisaties in Nederland zetten zich in voor de eerste rookvrije generatie. De afgelopen drie maanden hebben tientallen bedrijven en (sport)organisaties hun steun en inzet toegezegd. Alle partijen hebben de ambitie om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De Hartstichting werkt vanuit haar expertise aan het creëren van rookvrije sportterreinen.  

De Rookvrije Generatie is een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De gezondheidsorganisaties willen ervoor zorgen dat in 2017 de eerste generatie kinderen rookvrij opgroeit. Om dit doel te realiseren, is het belangrijk dat overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, scholen en sportverenigingen nauw met elkaar samenwerken.

Groeiende beweging

Het aantal organisaties dat zich aansluit en inzet om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van roken en tabaksrook groeit snel. Zo gebruikt gemeente Amsterdam de Rookvrije Generatie als uitgangspunt voor haar tabaksontmoedigingsbeleid en roepen diverse organisaties van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners hun achterban op hun invloed aan te wenden om de Rookvrije Generatie dichterbij te brengen. Dat kan door mensen die willen stoppen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen of door omgevingen rookvrij te maken.

Bekijk de advertentie met de organisaties die de Rookvrije Generatie steunen.

Rookvrij sportterrein

De Hartstichting werkt sinds 2015 aan een Rookvrije Generatie door sportverenigingen te stimuleren om hun terrein rookvrij te maken. De Hartstichting heeft hiervoor een ondersteunend pakket opgesteld voor sportverenigingen, bestaande uit o.a. een stappenplan en communicatiematerialen.

Momenteel zijn er circa tien verenigingen in Nederland rookvrij. Hoe meer sportverenigingen dit voorbeeld volgen, hoe meer kinderen kunnen opgroeien in een gezonde, rookvrije omgeving. Lees het verhaal van voetbalvereniging RCL, die hard op weg is naar een rookvrije vereniging.

Rookvrije Generatie

Elke dag beginnen zo’n 100 kinderen met roken. Dat zijn er ongeveer 37.000 per jaar. Kinderen onder de 18 raken veel sneller verslaafd aan roken dan volwassenen. Het is voor hen moeilijk om roken te weerstaan als  er in omgevingen waar zij opgroeien nog gerookt wordt. Daarom is het belangrijk omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Hierbij groeien we mee met de kinderen die de komende tijd geboren worden. Dat begint met (mee)roken tijdens de zwangerschap en aansluitend het rookvrij maken van kinderopvang, speeltuinen, scholen en sportverenigingen.

Lees meer over de Hartstichting en de Rookvrije Generatie