02
november
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Start onderzoek naar betere patiëntenregistratie hartfalen en boezemfibrilleren

Samenvatting

De Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gaan zich inzetten voor een betere registratie van patiënten met hartfalen en boezemfibrilleren. Door medische gegevens goed vast te leggen en toegankelijk te maken binnen de wetenschap is er meer en beter onderzoek mogelijk. Hiermee kunnen we de zorg voor patiënten sneller verbeteren. Het project wordt gefinancierd door Bayer, Novartis en de Hartstichting.

Hartfalen en boezemfibrilleren zijn twee ingrijpende ziekten met verschillende oorzaken, vormen en stadia. Onderzoek naar deze complexe ziektebeelden is moeilijk, omdat er te weinig kennis is over hoe de ziekte bij patiënten verloopt: een landelijke registratie ontbreekt.

Door medische gegevens van patiënten goed vast te leggen en toegankelijk te maken voor de wetenschap ontstaat er beter inzicht in de verschillende oorzaken en het ziektebeloop. Met deze nieuwe inzichten kunnen wetenschappers vervolgens betere behandelingen ontwikkelen.

Open werkgroep

Het registreren van patiëntgegevens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van artsen, onderzoekers en patiënten. De NVVC faciliteert, onder meer met het ketenzorgprogramma CONNECT, de samenwerking tussen cardiologen, huisartsen en andere partners betrokken bij de zorg voor patiënten. Om een nationale patiëntenregistratie voor onderzoek te realiseren heeft de NVVC een projectteam binnen CONNECT samengesteld.

Het projectteam gaat samen met artsen, wetenschappers, patiënten en de Nederlandse Hartregistratie een plan opstellen. Het doel is dat de nieuwe registratie onderdeel wordt van de reeds bestaande hartregistraties in Nederland. Hierdoor kan de integrale zorg voor de hartpatiënt overzichtelijk in kaart worden gebracht. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van hartziekten, zoals hartfalen en boezemfibrilleren, kan zo optimaal vorm worden gegeven. Dit belangrijke project kan gerealiseerd worden dankzij financiële bijdragen van Bayer, Novartis en de Hartstichting.

Topprioriteit: betere behandeling hartfalen en hartritmestoornissen

Het beter behandelen van hartfalen en hartritmestoornissen is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van de onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek.

Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.

Lees meer