21
augustus
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sportbonden KNVB, KNHB en KNKV sluiten zich aan bij groeiende beweging

Samenvatting

Het aantal sportclubs met een rookvrij beleid voor kinderen is het afgelopen jaar flink toegenomen. Waren er eind 2016 zo’n 60 sportclubs die hun buitenterrein voor kinderen rookvrij hadden gemaakt, inmiddels zijn dat er al bijna 140. De Hartstichting verwacht dat komend sportseizoen het aantal sportclubs dat mee op weg gaat naar een Rookvrije Generatie, zal blijven toenemen. Vandaag maken ook de landelijke sportbonden KNVB, KNHB en KNKV bekend dat zij zich aansluiten bij de beweging en zich gaan inzetten voor rookvrije sportterreinen.

“Het draagvlak voor een Rookvrije Generatie neemt toe en dat is een fantastische ontwikkeling” zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. “Deze trend zien wij ook terug in de sportwereld. Toen wij in 2016 begonnen met ons programma ‘Rookvrij Sporten’, waren er een tiental sportclubs met een rookvrij buitenterrein voor kinderen. Nu zien wij dat sportclubs over heel het land rookvrij beleid invoeren om kinderen te beschermen. Deze initiatieven komen vaak van ouders die als vrijwilliger actief zijn. Ook zien wij dat sportbestuurders bewuster werken aan een sportclub met een maatschappelijk en gezond beleid.”

Sportieve leefomgeving

Ook sportbonden KNVB, KNHB en KNKV kiezen voor een Rookvrije Generatie. Zij hebben een gedeelde ambitie om een gezonde, sportieve leefomgeving voor kinderen te bevorderen. Komend sportseizoen gaan zij zich inzetten om rookvrije voetbal-, hockey- en korfbalterreinen te realiseren. 

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Het is goed om te zien dat zoveel clubs en sportbonden zich al bij dit initiatief hebben aangesloten. Als KNVB staan wij ook voor rookvrije terreinen en met onze eigen KNVB Campus geven wij al het goede voorbeeld. Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving.” 

Kees Rodenburg, directeur KNKV: “Wij hechten veel belang aan een veilig, sportief klimaat op de vereniging. Dat gaat verder dan de fysieke kant en heeft ook betrekking op gezonde leefstijl. Het realiseren van rookvrije korfbalterreinen is daarin een belangrijke doelstelling, daarop wordt al door diverse verenigingen actief ingezet. Het NK Veldkorfbal van 17 juni jl. is daar een mooi voorbeeld van, dit evenement was voor de tweede keer op rij rookvrij.”

Erik Gerritsen, directeur KNHB: “We vinden het belangrijk dat alle hockeyers in een rookvrije omgeving kunnen sporten. Daarom ondersteunt de KNHB haar verenigingen in hun ambitie om het sportterrein rookvrij te maken. Om een start te maken met dit belangrijke thema hebben we ervoor gekozen om tijdens de Rabo EuroHockey Championships 2017 het Wagener Stadion rookvrij te maken. Er zijn al diverse hockeyverenigingen met dit thema aan de slag en dat is veelal succesvol gebleken. Onder het motto goed voorbeeld doet volgen, hopen we dat steeds meer verenigingen aan de slag gaan met dit thema.”

‘Zien roken, doet roken’

Veel kinderen zijn lid van een sportvereniging. Alleen al voor voetbal, hockey en korfbal gaat het om 800.000 kinderen tot 18 jaar. Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf later ook eerder gaan roken. Zien roken, doet roken. Wekelijks gaat het om honderden kinderen die rookverslaafd raken. En hoewel een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan, wordt er langs de lijn nog veel gerookt. De Hartstichting roept sportverenigingen sinds 2016 daarom actief op hun sportterrein rookvrij te maken. 
De ambitie is dat kinderen in 2023 niet meer geconfronteerd worden met rokers op de sportvereniging.

Rookvrije Generatie: Kinderen beschermen

De Hartstichting heeft samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds het initiatief genomen voor de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Samen met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Het lukt de Rookvrije Generatie te realiseren als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Meer nieuws: draagvlak voor Rookvrije Generatie neemt toe