08
juni
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Samenwerking op terrein alternatieven voor dierproeven

Samenvatting

De Hartstichting, ZonMw en Proefdiervrij financieren onderzoek gericht op alternatieven voor dierproeven. Het is een pilot binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren van ZonMW. Het gaat specifiek om de nieuwe module Maatschappelijke partners.

Proefdieronderzoek

De Hartstichting krijgt regelmatig vragen over dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. We begrijpen dat sommige mensen moeite hebben met dierproeven. Ook wij zouden liever zien dat deze niet nodig waren. Helaas zijn dierproeven in een deel van het onderzoek naar hart- en vaatziekten nog onvermijdelijk. Het kost veel tijd en geld om nieuwe en betere medicijnen tegen ziektes te ontwikkelen. Onderzoekers moeten eerst uitgebreid testen of deze medicijnen goed werken en veilig zijn. Dit gebeurt onder andere bij dieren. Een nadeel van onderzoek bij dieren is, naast het ongerief voor dieren, dat testresultaten niet altijd representatief zijn voor de werking van het medicijn in mensen.

Hartritmestoornissen als bijwerking

Hartritmestoornissen zijn een veel voorkomende en gevaarlijke bijwerking van medicijnen. Deze ontstaan als elektrische stroompjes in het hart verstoord raken. Onderzoekers kunnen op dit moment alleen nog maar bij dieren onderzoeken of bepaalde medicijnen hartritmestoornissen veroorzaken.

Doel: veiligere medicijnen, minder dierproeven

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht hebben hartspiercellen gemaakt van menselijke stamcellen. Zij willen deze hartspiercellen gaan gebruiken om te testen of nieuwe medicijnen hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Op grond van eerder onderzoek verwachten de onderzoekers dat ze op die manier veel beter kunnen voorspellen of medicijnen hartritmestoornissen zullen veroorzaken dan nu mogelijk is met behulp van dierproeven. De subsidie is bedoeld om deze cellen hiervoor optimaal geschikt te maken. Dit onderzoek moet leiden tot veiligere medicijnen en tot veel minder dierproeven.

Met dit onderzoek is een bedrag van ongeveer 250.000 euro gemoeid. De Hartstichting draagt hiervan 50.000 euro bij.

Meer informatie