16
december
2019
|
14:18
Europe/Amsterdam

Rookvrije plekken: ‘Je moet elkaar erop kunnen aanspreken’

Bordjes in de buitenruimte met daarop ‘Rookvrij’, duiken steeds meer op. En opvallend vaak op initiatief van burgers zelf. Tegen RTL Nieuws vertelt een groep jonge meisjes dat zij actie hebben ondernomen een bordje te laten plaatsen rond een speeltuin in Hilversum. “Er lagen veel peukjes en er rookten veel mensen hier, dat is vies”, legt een van de kinderen uit.

Ruim honderd gemeenten zijn op dit moment bezig het roken tegen te gaan op openbare plekken zoals schoolpleinen, sportverenigingen en gezondheidscentra. Het gaat vooral over plaatsen waar veel kinderen komen.

De bordjes moeten mensen stimuleren elkaar aan te spreken op roken. Op de meeste plekken betekent het niet dat er een boete uitgedeeld wordt als er wel gerookt wordt. “Dan zou je een discussie krijgen over handhaving”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). “Wat je wilt is een norm, waarbij mensen elkaar kunnen aanspreken”.

Ook de ondernemende meisjes stappen met succes naar mensen in en rondom de speeltuin toe: “Wij zeggen dan: het zou fijn zijn als je ergens anders gaat roken, want dit is een speelplek voor kinderen.”

Breed draagvlak
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (61%) vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. Ook het draagvlak voor het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen is hoog en afgelopen jaren duidelijk gestegen.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, samenwerkend in de ANR, hebben de ambitie het aantal actieve gemeenten volgend jaar te verdubbelen tot 250. “We zien dat veel initiatieven voor een Rookvrije Generatie komen van lokale maatschappelijke partijen of inwoners die zich er persoonlijk voor inzetten”, zegt Floris Italianer. “Gemeenten kunnen deze initiatieven samenbrengen en stimuleren.”