27
september
2019
|
06:00
Europe/Amsterdam

Risicobepaling, diagnose en behandeling hart- en vaatziekten bij vrouwen kan beter

Hartstichting vraagt aandacht voor man-vrouwverschillen in wetenschappelijk onderzoek

Er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen in wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Als onderzoekers deze verschillen wel meenemen, kan de diagnose, behandeling en risicobepaling van hart- en vaatziekten bij vrouwen verbeteren. Op 29 september, tijdens Dress Red Day, vraagt de Hartstichting daarom extra aandacht hiervoor.

Uit onderzoek van het UMC Utrecht, gesteund door de Hartstichting, blijkt dat onvoldoende wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in onderzoek naar hartfalenmedicijnen. Meer dan de helft van de onderzoeken bestudeert niet apart of deze medicijnen bij mannen en vrouwen hetzelfde of anders werken. Verschillen in bijwerkingen tussen mannen en vrouwen worden vaak helemaal niet onderzocht, terwijl vrouwen meer bijwerkingen ervaren bij medicijnen dan mannen en bijwerkingen ook kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen. Bijwerkingen kunnen leiden tot ziekenhuisopnames of mindere kwaliteit van leven als mensen stoppen met medicatie.

Signaalstoffen
De noodzaak om man-vrouwverschillen te bestuderen blijkt uit een ander deel van het onderzoek, dat zich richt op signaalstoffen voor de diagnose en het risico van hart- en vaatziekten. Bepaalde signaalstoffen in het bloed blijken namelijk in hogere concentraties voor te komen bij vrouwen dan bij mannen of juist omgekeerd. Een bepaalde signaalstof blijkt bij vrouwen samen te hangen met het krijgen van hartziekten, maar niet bij mannen. De diagnose en risicobepaling van hart- en vaatziekten zijn dus te verbeteren, door verschillende afkapwaarden voor mannen en vrouwen te hanteren en door naar geslachtsspecifieke signaalstoffen te kijken.

Meer onderzoek
Op zondag 29 september is het voor de 10e keer Dress Red Day. De Hartstichting vraagt op deze dag aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Er is nog steeds meer onderzoek nodig. De Hartstichting zet zich daarom dit jaar in om 3 miljoen euro extra in te zamelen voor nieuw onderzoek naar vrouwen en hart- en vaatziekten. Hiermee wil zij de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen en de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten verbeteren. Vanaf 2015 moeten alle onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting altijd onderzoeken of er man-vrouwverschillen zijn.