05
juni
2020
|
12:34
Europe/Amsterdam

Resultaten Hartstichting 2019: activeren en bijdragen

2019 Was voor de Hartstichting een jaar waarin opvallend veel mensen zelf actie ondernamen. Buurtgenoten spaarden samen meer dan 1,6 miljoen voor een AED in de buurt, ruim 45.000 mensen lieten hun bloeddruk meten op een meet-locatie, en zo’n 50.000 mensen lieten zich registreren als burgerhulpverlener. Dit blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de stichting.

De Hartstichting concludeert dat mensen niet alleen financieel, maar juist meer dan voorheen in daden bijdragen aan het halen van de doelstellingen. De maatschappelijke winst van de opvallend grote groei van BuurtAED’s en bloeddrukmetingen is enorm.

“We zien deze stijgingen als een opbrengst van het werk dat we afgelopen jaar hebben verricht voor een zo gezond mogelijk hart voor iedereen”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. “We merken dat het lukt om Nederlanders te activeren en dat stemt hoopvol.”

2019 in het kort

Een toenemend aantal mensen ondervindt een slechte gezondheid van het hart. Om ieders hart zo gezond mogelijk te houden of te maken, werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen. Dat gaat in samenwerking met patiënten, naasten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners.

Naast de eerder genoemde groei, blijken uit het jaarverslag 2019 de volgende resultaten.

  • Ruim duizend wetenschappers werken iedere dag aan oplossingen;
  • Een bijdrage van 1 miljoen euro aan vier big data- en gezondheidsprojecten;
  • Onderzoekers hebben een sterke relatie tussen hart- en hersenaandoeningen aangetoond;
  • Het Nationale Preventieakkoord is aangenomen door de Tweede Kamer;
  • 1328 Sportverenigingen hebben zich ingezet voor een rookvrije sportomgeving;
  • Bijna 60 procent van Nederland is een dekkende 6-minutenzone (bij een reanimatie);
  • Ruim 50.000 collectanten en collectevrijwilliger hebben de Hartstichting gesteund.

Meer weten over de resultaten van 2019? Zie www.hartstichting.nl/jaarverslag