27
augustus
2020
|
15:31
Europe/Amsterdam

Reanimatie in Nederland

Jaarlijks worden 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving.

De Hartstichting heeft het doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Daarom bouwt de Hartstichting samen met ruim 500 partners aan een duurzaam netwerk van burgerhulpverleners en AED's.

Aanmelden AED
Nederland telt op dit moment meer dan 230.000 burgerhulpverleners: mensen die kunnen reanimeren en een buurtbewoner in geval van nood direct hulp kunnen bieden. Zij staan geregistreerd bij het landelijke oproepsysteem voor reanimatie in Nederland: HartslagNu. Tegelijkertijd werkt de Hartstichting aan een landelijk dekkend netwerk van AED's die 24/7 toegankelijk en geregistreerd zijn. Zo kunnen ze altijd worden ingezet door burgerhulpverleners.

Overleving
De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren '90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25 procent. Meerdere factoren zijn van invloed op de overleving:

  • het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie voor de aankomst van de ambulance (in 75% van de gevallen)
  • het aansluiten van een AED
  • een schokbaar beginritme

Conditie na reanimatie
Onderzoek wijst uit dat 90% van de overlevers het ziekenhuis in een redelijke tot goede neurologische conditie verlaat.