07
mei
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Reactie Hartstichting op SOS Alarm Hulpdienst

Samenvatting

De Hartstichting wil graag haar visie geven op de nieuwe alarmdienst 'SOS Alarm Hulpdienst'. Deze dienst wil burgers inzetten bij allerlei calamiteiten, waaronder reanimatie.

De Hartstichting wil graag dat Nederland één grote 6-minutenzone wordt. Samen met vrijwilligers, 112-alarmcentrales en de oproepsystemen Hartslag Nu en Hartveilig Wonen wordt hieraan gewerkt. Wij willen mogelijk maken om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand: 112 bellen en starten met reanimeren en defibrilleren. Daarmee willen we de overleving na een hartstilstand verhogen naar 25%. Zo kunnen we ieder jaar 1.000 meer levens redden dan nu het geval is.

Aansluiting meldkamers

In veel gebieden van Nederland is het inrichten van 6 minutenzones al mogelijk omdat in bijna alle meldkamers de oproepsystemen 'Hartslag Nu' en 'Hartveilig Wonen' gebruikt worden. Met behulp van deze systemen worden burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer via een sms opgeroepen om naar het slachtoffer te gaan en de reanimatie te starten. Ook worden de AED's die zich in de buurt van het slachtoffer bevinden, gekoppeld aan burgerhulpverleners die per sms met de AED naar het slachtoffer worden gestuurd.

Enkele delen van Nederland zijn zelfs al 6-minutenzone. Daar is de overleving bij een hartstilstand al rond de 25%.

Op dit moment is de nieuwe alarmdienst ´SOS Alarm Hulpdienst´ nog niet op de meldkamers van 112 aangesloten.

Geen tijd verliezen, altijd 112 bellen

De Hartstichting wil benadrukken dat in het geval van een hartstilstand altijd 112 direct moet worden gebeld. Hiermee wordt zowel de professionele hulpverlening als de burgerhulpverlening in gang gezet. De reanimatie mét gebruik van een AED moet direct starten nadat 112 gebeld is. Dit om de kans op overleving te maximaliseren.