03
november
2021
|
10:07
Europe/Amsterdam

Professor Jolien Roos-Hesselink nieuwe directeur-bestuurder DCVA

Prof. dr. Jolien Roos-Hesselink, als cardioloog verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Zij volgt prof. dr. Wiek van Gilst op. Dat maakt de raad van toezicht van de DCVA vandaag bekend.

Professor Roos-Hesselink (1961) richt zich als onderzoeker naast aangeboren hartafwijkingen onder meer op kwaliteit van leven, sporten en zwangerschap. Ze heeft een groot aantal internationale publicaties op haar naam staan en vele promovendi begeleid. Als bestuurder heeft ze ervaring opgedaan met het leiden van onderzoeksprogramma’s en projecten met financiering van onder meer ZonMw en de Hartstichting. Zelf was ze actief betrokken bij de fondsenwerving van de mede door haar opgerichte Thorax Foundation. In Europees verband was en is ze actief betrokken bij diverse commissies en projecten.

Sterke verbinder
Floris Italianer, voorzitter van de raad van toezicht van de DCVA: “We hebben in professor Roos-Hesselink een stevige bestuurder gevonden, die de relatie met de partners kan versterken en bestendigen en in staat is de DCVA als organisatie verder uit te bouwen en over het voetlicht te brengen. Professor Roos-Hesselink heeft veel ervaring met de weg van ideevorming tijdens fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk bij patiënten in klinisch onderzoek. Dat is een van de kernactiviteiten van de DCVA. Verder is zij een sterke verbinder met een visie op samenwerking tussen alle partijen die zich toeleggen op het terugdringen van hart- en vaatziekten.”

Aangeboren hartafwijkingen
Professor Roos-Hesselink studeerde medicijnen in Utrecht in de jaren tachtig en ging daarna als cardioloog werken bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Daar werd ze in 1999 hoofd van de afdeling aangeboren hartafwijkingen. Ze promoveerde in 2004 op het proefschrift Congenital Heart Disease at Adult Age en werd in 2009 benoemd tot hoogleraar. Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op het voorspellen van de gezondheid van volwassen patiënten na een operatie aan een aangeboren hartafwijking en hart- en vaatziekten tijdens de zwangerschap. Naast haar werk is ze onder meer actief geweest in de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de European Society for Cardiology (ESC).

Toepassing in de praktijk
Roos-Hesselink: “Alles begint natuurlijk met goed onderzoek, maar ik weet uit eigen ervaring dat er daarna nog ontzettend veel moet gebeuren voor de patiënt er baat bij heeft. De toepassing van kennis wordt pas concreet in richtlijnen en innovaties. Richtlijnen en innovaties betekenen pas wat voor patiënten, als ze worden toegepast in de praktijk. Juist door onze krachten te bundelen en samen te werken, kunnen we grote stappen maken. Verder verheug ik me persoonlijk erg om me in te zetten voor talentontwikkeling. Als de toponderzoekers en bestuurders van de toekomst elkaar in zo een landelijk programma al vroeg in hun carrière leren kennen, dan biedt dat niet te onderschatten kansen. Daar geloof ik sterk in.”

Professor Van Gilst
Professor Van Gilst was als mede-initiatiefnemer een van de drijvende krachten van de DCVA sinds de oprichting in 2018. Hij werd de eerste directeur-bestuurder en was verantwoordelijk voor belangrijke eerste wapenfeiten van de DCVA, zoals de groei van de alliantie van twaalf naar twintig partners, de oprichting Leadership Program, waarin wetenschappelijke en bestuurlijke talenten worden opgeleid tot een carrière in het cardiovasculaire veld, het instellen van het FIRST-fund, dat startkapitaal bijeenbrengt voor innovatieve bedrijven en de COVID-19-studies naar de relatie tussen COVID-19 en hart- en vaatziekten.