01
maart
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Oud-directeur Pim Stiggelbout overleden

Samenvatting

Op 26 februari jl. is dr. Pim Stiggelbout op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1985 tot en met 1993 medisch directeur van de Hartstichting. 

Pim Stiggelbout was een belangrijk man voor de Hartstichting en heeft een grote bijdrage geleverd aan de strijd tegen hart- en vaatziekten. Zo introduceerde hij gezondheidsvoorlichting en -educatie bij de Hartstichting, nam hij het initiatief voor congressen voor patiënten en was hij de bedenker van de dr. E. Dekkerbeurzen: beurzen die talentvolle onderzoekers de kans bieden om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten.

Uitdragen van resultaten

Pim Stiggelbout heeft zich als medisch directeur sterk ingezet voor het internationaal en publicitair uitdragen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Zo werd in 1998 het dr. W. Stiggelboutprogramma in het leven geroepen dat budget beschikbaar stelt voor onderzoekers die hun werk presenteren op een internationaal congres.

Tot het laatste moment was Pim nauw betrokken bij de organisatie. Ieder jaar kwam hij naar de uitreiking van de dr. E. Dekkerbeurzen. Op 13 januari jl. heeft hij deze beurzen nog zelf uitgereikt.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet. In onze herinnering leeft hij voort als een bevlogen en initiatiefrijke man met het hart op de juiste plaats. 

Wij wensen zijn naaste familieleden veel sterkte.

Directie en medewerkers van de Hartstichting