01
december
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Oud-directeur Bart Dekker overleden

Samenvatting

Op 25 november jl. is dr. Egbart (Bart) Dekker op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was directeur van de Hartstichting van 1971 – 1985 en een van de grondleggers van het reanimeren door burgers.

Bart Dekker was een belangrijk man voor de Hartstichting en heeft grote bijdragen geleverd aan de strijd tegen hart- en vaatziekten. 

Grondlegger burgerhulpverlening

Hij was een van de grondleggers van het reanimeren door burgers.

Inmiddels kunnen 2 miljoen mensen reanimeren, hangen er AED's in openbare ruimten en is er een oproepsysteem voor burgerhulpverleners. Maar in zijn tijd was reanimeren en het bedienen van een AED nog voorbehouden aan medisch professionals. Er zijn dus enorme stappen gezet, dankzij de visie van Bart Dekker.

Dekkerbeurzen

Tot het laatste moment was hij nauw betrokken bij de strijd tegen hart- en vaatziekten. Ieder jaar kwam hij naar de uitreiking van de naar hem vernoemde Dekkerbeurzen. Dit zijn beurzen die jonge onderzoekers de kans bieden om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten.

Met deze beurs worden zij gestimuleerd zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatwetenschapper. Dekker reikte altijd de laatste beurs uit en hield daarbij tot vorig jaar altijd een vurig pleidooi voor het belang van wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Snellenpenning

Dekker was ook houder van de Snellenpenning omdat hij op uitzonderlijke wijze een bijdrage heeft geleverd aan de missie en het succes van de Hartstichting.

Markant en bevlogen

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet. In onze herinnering leeft hij voort als een markant, bevlogen man met het hart op de juiste plaats. Levenslustig en bescheiden.

Wij wensen zijn naaste familieleden veel sterkte.

Directie en medewerkers van de Hartstichting