06
juli
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Oproep Hartstichting aan gemeenten: faciliteer burgerhulpverlening

Samenvatting

Schokkende conclusie in het NRC van 4 juli: in 17 van de 24 regio’s komen ambulances regelmatig te laat bij een spoedgeval. Bij een hartstilstand is snelle hulp van levensbelang. Daarom is er een systeem van burgerhulpverleners, die starten met reanimeren en zo de tijd overbruggen totdat de ambulance er is. Nog niet alle gemeenten faciliteren burgerhulpverlening.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, doet een dringende oproep aan alle gemeenten om dit wél te doen:

Ambulances komen vaker te laat bij spoedgeval’, kopte NRC maandagochtend. In 17 van de 24 regio’s komen ambulances regelmatig te laat bij een spoedgeval, zoals een hartinfarct. En in Amsterdam slagen medewerkers van de meldkamer er niet altijd in om binnen 2 minuten een ambulance op pad te sturen, met alle gevolgen van dien. Schokkende conclusies, die opnieuw bewijzen dat spoedeisende hulp - ook binnen dichtbevolkte stadscentra – allesbehalve vanzelfsprekend is.

Eerste 6 minuten van levensbelang

We mogen in Nederland blij zijn met ons uitgebreide, logistieke netwerk van hulpverleners. Tegelijkertijd moet er - met het oog op de explosieve groei van het aantal 112-oproepen én onnodige slachtoffers - wél iets veranderen. Voor slachtoffers van een hartstilstand is acute hulp binnen 6 minuten van uiterst belang. Om die reden pleit de Hartstichting al jaren voor een aanvullend systeem van burgerhulpverleners: mensen die kunnen reanimeren en een sms’je ontvangen op het moment dat een buurtbewoner een hartstilstand heeft gekregen.

Inzet burgerhulpverleners zeer succesvol

Burgerhulpverleners zijn, als aanvulling op de bestaande keten van hulpverlening, in staat om snel op iedere plek in Nederland door te dringen. Zij vormen een prachtig, fijnmazig netwerk van buurtbewoners voor buurtbewoners. Meer dan een kwart van de slachtoffers overleeft als burgerhulpverleners worden gemobiliseerd, zo maakte Maastricht UMC+ afgelopen week bekend. Aanzienlijk méér dan wanneer deze vorm van hulp achterwege blijft.

Omarmen in plaats van negeren

Desondanks zijn er nog steeds een aantal gemeentes / de meerderheid van de G4 die burgerhulpverlening nog niet faciliteren. Met het oog op de vergrijzing én de groei van het aantal hart- en vaatpatiënten roepen wij deze gemeentes dan ook op om het systeem van burgerhulpverlening te omarmen in plaats van te negeren. Zorg ervoor dat het oproepsysteem in werking treedt, draag bij aan de werving en registratie van burgerhulpverleners én toegankelijkheid van AED’s.

Samen kunnen we Nederland een stuk hartveiliger maken.

Floris Italianer
Directeur van de Hartstichting