23
februari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Oproep aan Kamercommissie VWS voor ander registratiesysteem voor orgaandonatie

Samenvatting

Op 12 maart gaat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in debat over een vervolg op het Masterplan Orgaandonatie. Vooruitlopend daarop hebben een aantal samenwerkende partijen, waaronder de Hartstichting, een reactie aan de Kamerleden gestuurd: het huidige registratiesysteem voor orgaandonatie is niet effectief.

 

Het Masterplan Orgaandonatie liep eind 2014 af. Centraal hierin stond de vraag: ‘Hoe gaan we in Nederland het aantal orgaandonaties verhogen?’ Enkele doelstellingen uit het plan uit 2008 zijn behaald. Zo is de voorlichting over orgaandonatie verbeterd en zijn er een aantal barrières voor donatie bij leven en donorketens in ziekenhuizen verdwenen.

Tekort aan donororganen

Eén belangrijk doel is echter niet bereikt: het tekort aan donororganen is niet opgelost. De oorzaak hiervan is niet-invoering van een systeem van Actieve Donorregistratie (ADR). Die maatregel zou voor een structurele stijging van 15% van het aantal postmortale donoren moeten zorgen, dat wil zeggen donoren na overlijden.

Een andere weg is noodzaak

In hun reactie benadrukken de samenwerkende partijen dat het noodzakelijk is een andere weg in te slaan. Een zorgvuldig Actief Donor Registratiesysteem (ADR) is essentieel om een stijging van het aantal orgaandonoren te bereiken, zodat er geen mensen meer overlijden terwijl zij wachten op een donororgaan. De partijen vragen de commissieleden om steun voor een ander registratiesysteem of in elk geval voor de vaststelling dat het huidige systeem niet effectief is.

Meer informatie