09
juni
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Open brief aan CDA fractie voor constructief overleg ADR met D66

Samenvatting

In een open brief roepen samenwerkende gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen en organisaties van artsen de CDA-fractie in de Tweede Kamer op om in overleg te gaan met D66, initiatiefnemer van het wetsvoorstel Actieve Donor Registratie (ADR). Gisteren maakte de CDA-fractie bekend tegen het wetsvoorstel te zijn.

In een open brief roepen samenwerkende gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen en organisaties van artsen de CDA-fractie in de Tweede Kamer op om in overleg te gaan met D66, initiatiefnemer van het wetsvoorstel Actieve Donor Registratie (ADR). Gisteren maakte de CDA-fractie bekend tegen het wetsvoorstel te zijn.

Eerder liet de CDA-fractie weten geen principiële bezwaren te hebben, maar wel vraagtekens te plaatsen bij de effectiviteit en een aantal praktische aspecten van de wet. De organisaties doen nu een klemmend beroep op het CDA om het gesprek aan te gaan om deze zorgpunten zoveel mogelijk weg te nemen. Hiermee willen ze bereiken dat het CDA patiënten op de wachtlijst nu en in de toekomst niet in de kou laat staan en meer perspectief geeft.

Bekend was dat de CDA-fractie het wetsvoorstel niet zonder slag of stoot zou omarmen. Maar het CDA is tot op heden het werkelijke gesprek over het initiatief wetsvoorstel voor een Actieve Donor Registratie (ADR) uit de weg gegaan. Vóór afronding van het ADR debat in de Kamer heeft het CDA afgelopen dinsdag naar buiten gebracht tegen het wetsvoorstel te zullen stemmen.

Bovendien stellen de organisaties dat de argumenten waarop het CDA zijn standpunt baseert, niet deugen.  

 • Zo tonen internationale vergelijkingen onmiskenbaar aan dat een geen bezwaar systeem als ADR tot meer donororganen leidt. Er kunnen levens gered worden.
   
 • De positie van wilsonbekwamen en laaggeletterden verdient zonder meer grote zorgvuldigheid en bijzondere aandacht. Maar ook nu zijn wilsonbekwamen afhankelijk van hun omgeving en de zorgvuldigheid van professionals en artsen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van hun zorgverzekering of bij beslissingen over medische ingrepen en behandelingen. Verder heeft de Stichting Lezen & Schrijven aangegeven mee te werken aan een campagne voor laaggeletterden om een nieuw systeem zo goed mogelijk uit te leggen.
   
 • Volgens wetenschappers en medici zijn alternatieven door technische innovatie zoals machineperfusie en stamceltherapie hoopvol maar bevinden deze zich nog in de ontwikkelingsfase. Deze ontwikkelingen bieden geen oplossing voor mensen die nu of komende jaren op de wachtlijst staan.

Het bij voorbaat afwijzen – zonder op zijn minst een constructief overleg om zorgpunten weg te nemen  - is moeilijk te verwerken voor de ruim 1.000 mensen op de wachtlijst die voortdurend in onzekerheid leven of een donororgaan nog op tijd komt.

Afzenders: gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen en organisaties van artsen.

Lees de brief

Lijst van afzenders

 • Nierstichting
 • De Hart&Vaatgroep
 • Nederlandse Transplantatie Stichting
 • Longfonds
 • Hartstichting
 • Maag Lever Darmstichting MLDS
 • Nederlandse Cystic Fibrosestichting
 • Diabetesfonds
 • Patiëntenfederatie NPCF
 • Nierpatiënten Vereniging Nederland NVN
 • Pulmonale Hypertensie
 • Longfibrose patiëntenvereniging
 • Landelijk Overleg Niet Transplantatie LONT
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care NVIC