02
juli
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Oorzaak pijn op de borst niet altijd goed op te sporen met huidige technieken

Samenvatting

De huidige onderzoeken om de oorzaak van pijn op de borst vast te stellen zijn voor veel patiënten niet geschikt. Hierdoor ondergaan zij mogelijk onnodige behandelingen of ze gaan onterecht zonder behandeling naar huis. Dit ontdekte Tim van de Hoef, die vandaag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. De Hartstichting steunde zijn onderzoek. Tim adviseert cardiologen een aanvullende techniek te gebruiken die de stroomsnelheid van het bloed meet.

Vernauwingen vaststellen

Een cardioloog kan de oorzaak van pijn op de borst op verschillende manieren proberen te achterhalen. Bij een hartkatheterisatie ziet hij op röntgenbeelden of de patiënt vernauwingen in de kransslagaders heeft. Daarnaast kan hij de ernst van een vernauwing inschatten met een techniek die het verschil in bloeddruk voor en na de vernauwing meet (FFR-meting).

Nadelen huidige technieken

Aan beide technieken kleven echter nadelen, aldus Tim van de Hoef. “Bij een hartkatheterisatie is het lastig om op het oog te beoordelen welke vernauwing klachten veroorzaakt. De techniek die bloeddrukverschillen meet wijst niet altijd goed uit hoe sterk een vernauwing de doorstroming van het bloed blokkeert.

Met beide technieken kan een cardioloog niet bepalen of de kleinste bloedvaatjes in het hart, de haarvaten, nog goed werken. Zieke haarvaten in het hart kunnen echter ook voor pijn op de borst zorgen”, licht Tim van de Hoef toe. De haarvaten verzorgen de uiteindelijke afgifte van zuurstofrijk bloed aan het hartweefsel.

Tim van de Hoef ontdekte dat de huidige technieken er bij 30-40% van de patiënten naast zitten. Deze mensen worden óf onnodig gedotterd óf onterecht onbehandeld naar huis gestuurd.

Nieuwe technieken nodig

Hij pleit ervoor dat cardiologen aanvullend op de huidige technieken een methode gaan gebruiken die de stroomsnelheid van het bloed meet. Met deze techniek is beter te beoordelen of een vernauwing de bloedstroom ernstig blokkeert. Ook kan een cardioloog met deze methode bepalen of de haarvaatjes nog goed werken. Veel mensen die met pijn op de borst in het ziekenhuis terechtkomen, hebben last van slecht werkende haarvaten. Dit komt vaker voor bij vrouwen, ouderen en mensen met diabetes.