19
januari
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar beroerte uitgeroepen tot een van de invloedrijkste studies van 2015

Samenvatting

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift ‘New England Journal of Medicine’ heeft een recent onderzoek naar een betere behandeling van beroerte uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke studies van 2015. Het onderzoek werd grotendeels gefinancierd door de Hartstichting. 

De studie toonde aan dat patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Ze hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven.

Talloze wetenschappelijke publicaties uit 2015 verwezen naar de uitkomsten van het onderzoek. Dat maakt de ‘MR Clean-studie’ volgens NEJM een van de meest geciteerde en daarmee invloedrijkste studies.

Lees het persbericht over de MR Clean-studie

Vervolgonderzoek

Veel wetenschappers gaan verder met (vervolg)onderzoek. Dat zal ertoe leiden dat de uitkomsten voor patiënten na een beroerte verder zullen verbeteren. De Hartstichting wil dit proces nog verder versnellen, en heeft onderzoekers uitgenodigd om met een voorstel voor vervolgonderzoek te komen.

De noodzaak voor een nieuwe behandeling is groot. Lang niet iedereen heeft baat bij de huidige behandelingen.

In een reactie op het onderzoek schrijft het tijdschrift dat al jaren wordt onderzocht of het weghalen van het stolsel succesvol kan zijn. Het opzetten van een goed project om dit duidelijk vast te stellen blijkt in de praktijk lastig, onder meer omdat je behoorlijk veel vergelijkbare patiënten nodig hebt om conclusies te trekken.

Nauwe samenwerking

Doordat neurologen, radiologen en onderzoekers nauw samenwerken in Nederland, lukte het om voldoende patiënten te laten deelnemen. De nieuwste technieken werden gebruikt om het stolsel weg te halen, waaronder zogenaamde retrievable stents. In totaal namen 19 ziekenhuizen deel aan het onderzoek. De coördinatie was in handen van het Erasmus MC, AMC en Maastricht UMC+. 

Gevolgen beroerte

Een beroerte heeft vaak ernstige gevolgen, zoals overlijden, spraakstoornissen en verlamming. Zonder acute behandeling raakt bijna de helft van alle patiënten zwaar gehandicapt. Verbetering van de acute behandeling van beroerte is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van de onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek.

Lees meer over onderzoek naar beroerte