08
oktober
2019
|
11:26
Europe/Amsterdam

Nog 5.000 AED’s nodig om Nederland ‘hartveilig’ te maken

Nederland is in snel tempo op weg naar een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners die via 112 kunnen worden ingezet bij een hartstilstand. Dat stelt de Hartstichting op basis van de toename van het aantal 24/7 beschikbare en aangemelde AED’s. Op dit moment zijn dat er bijna 20.000, tegen vorig jaar ruim 15.000. Een groei van ruim 30%. Voor een dekkend netwerk zijn nu nog ruim 5.000 AED’s extra nodig. De Hartstichting roept daarom mensen op om hun woonwijken hartveiliger te maken door samen met buurtbewoners een AED aan te schaffen.

Meer AED’s in woonwijken
De meeste hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats (70%). Daarom is het belangrijk dat er in woonwijken voldoende dag en nacht beschikbare AED’s zijn, die kunnen worden ingezet via reanimatie oproepsysteem HartslagNu. De Hartstichting roept buurtgenoten op om samen een crowdfunding te starten voor een AED in de buurt. Mee info is te vinden op hartstichting.nl/aed.

Een landelijk dekkend netwerk redt levens
Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als je direct 112 belt en binnen 6 minuten begint met reanimeren en een AED inzet. De gemiddelde responstijd van een ambulance is 8 tot 10 minuten. Via HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie dat is gekoppeld aan 112, worden mensen die in de buurt van een slachtoffer zijn, opgeroepen om te komen reanimeren. Deze zogenoemde burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem. In het oproepsysteem staan ook AED’s geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller bij het slachtoffer dan de ambulance. Daardoor kan de reanimatie sneller worden gestart en kan er sneller een schok met een AED worden toegediend. En dat geeft een betere kans op overleving.

Onlangs werd duidelijk dat in het afgelopen jaar de gemiddelde responstijd van ambulances eerder langer dan korter is geworden. Des te groter is het belang van een landelijk dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

Hogere overleving door inzet burgerhulpverleners
Per jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Was de overleving in de jaren 90 nog 9%, inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25%. De groei van het aantal geregistreerde AED’s, burgerhulpverleners én hun rol in de hulpverleningsketen hebben hieraan bijgedragen.

Nederland wereldwijd eerste land met fijnmazig netwerk
Nederland is het eerste land ter wereld met een fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen worden opgeroepen bij een hartstilstand. In totaal zijn er nu bijna 20.000 AED’s en 240.000 burgerhulpverleners aangemeld bij HartslagNu.