03
april
2019
|
13:13
Europe/Amsterdam

Nieuwe richtlijn voor het voorkomen van hart- en vaatziekten

Er is een nieuwe medische richtlijn voor de behandeling van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Cardiovasculair risicomanagement 2019. Deze vervangt de oude richtlijn uit 2011. De medische richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor artsen en beschrijft wat de beste zorg is bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. De Hartstichting schreef mee aan de nieuwe voorschriften.

Aanleiding voor de nieuwe richtlijn zijn de inzichten, die voort zijn gekomen uit recent wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en de wens om beter aan te sluiten bij de Europese richtlijn. Dr. Ineke van Dis, beleidsadviseur van de Hartstichting en mede-auteur: “Mensen met een verhoogd risico krijgen door de nieuwe richtlijn een behandeling, die nog meer is toegesneden op hun persoonlijke situatie. Het geeft artsen handvatten om risicofactoren, zoals hoog cholesterol en hoge bloeddruk, nog beter in kaart te brengen en te behandelen. In de richtlijn benadrukken we ook, dat naast de behandeling in de spreekkamer, preventiemaatregelen voor de bevolking als geheel belangrijk zijn in het voorkomen van hart- en vaatziekten.”

Risicofactoren
De nieuwe richtlijn geeft verschillende streefwaarden voor het LDL-cholesterol (het ‘slechte’ cholesterol) en de bloeddruk, afhankelijk van het totaal risico op hart- en vaatziekten, de medische voorgeschiedenis en of de persoon de medicatie goed verdraagt. Om dit risico goed in te kunnen schatten is in de richtlijn een aangepaste risicotabel opgenomen. Ook is er meer aandacht voor vrouwspecifieke risicofactoren.

Gezonde leefstijl
Om hart- en vaatziekten te voorkomen en in de behandeling van mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, wordt meer aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. De adviezen voor een gezonde voeding zijn geheel afgestemd op de meest recente inzichten en op de adviezen van de Gezondheidsraad en de vertaling daarvan in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Gezonde omgeving
Geheel nieuw zijn maatregelen die voor de gehele bevolking gelden om het risico op hart- en vaatziekten te kunnen verlagen. Denk hierbij aan de aanbeveling om gezondere producten op de markt te brengen, kindermarketing te beperken tot voedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf en meer uren beweging op school. Artsen zouden dergelijke maatregelen nog meer kunnen steunen. Net als het verder inperken van de verkoop van tabakswaren en plekken waar gerookt mag worden.