07
juli
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe investeringen in onderzoek naar eerder herkennen van hart- en vaatziekten

Samenvatting

De Hartstichting stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Deze topprioriteit in onderzoek is vorig jaar gekozen met inbreng van de samenleving.

De Hartstichting roept wetenschappers en medisch technische bedrijven op om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Na een strenge selectieprocedure kunnen we ca. april 2016 bekend maken welke onderzoeken van start kunnen.

10 miljoen voor topprioriteit in onderzoek

In totaal is 10 miljoen beschikbaar voor nieuw onderzoek. De Hartstichting gaat 7,5 miljoen euro investeren, waarvan een groot deel is opgehaald tijdens de collecte in 2015. We hebben een nieuwe samenwerkingspartner gevonden die ook in het belangrijke thema gaat investeren. Subsidieverstrekker Technologiestichting STW steekt nog eens 2,5 miljoen euro in het onderzoek naar eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Alleen met vereende krachten kunnen we hart- en vaatziekten verslaan. Dat we samen op gaan trekken met Technologiestichting STW is daarom een belangrijke stap”.

Krachtenbundeling

We bundelen onze krachten met subsidieverstrekker Technologiestichting STW. De samenwerking levert meer op dan alleen extra geld voor onderzoek: het samenbrengen van expertise en netwerken moet ertoe leiden dat zorgverleners en patiënten zo snel mogelijk profiteren van de onderzoeksresultaten. Daarnaast spannen zowel de Hartstichting als STW zich in om zorgprofessionals en patiënten een stem in het onderzoek te geven.

Eerder herkennen van hart- en vaatziekten

De Hartstichting geeft de komende jaren prioriteit aan onderzoek om hart- en vaatziekten eerder te herkennen. Dit is hard nodig, want hart- en vaatziekten slaan vaak onverwachts toe. Zonder duidelijke signalen vooraf. In veel gevallen blijken er wel vage voortekenen te zijn geweest. Nieuw onderzoek moet het mogelijk maken hart- en vaatziekten eerder te herkennen, zodat artsen tijdig kunnen starten met een behandeling. Nog voordat mensen overlijden of onherstelbare schade oplopen.

Om dit te bereiken, gaan we onderzoek financieren op 3 terreinen:

  • onderzoek naar klachten en voortekenen
  • erfelijke aanleg in kaart brengen
  • nieuwe tests om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk vast te stellen

Betrokkenheid samenleving

We betrokken de samenleving bij het bepalen van onze onderzoeksprioriteiten. Wetenschappers, zorgverleners, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers: hun inbreng bepaalde in welke 5 onderzoeksthema’s we de komende jaren investeren.

Lees meer over de onderzoeksagenda