14
juni
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe app Heart For Heart: meet je hartritme via je mobiel en draag bij aan onderzoek naar boezemfibrilleren

Samenvatting

Deze week werd de app ‘Heart for Heart’ gelanceerd, een initiatief van het bedrijf Happitech. De appbouwers doen een oproep aan mensen om 90 seconden lang hun hartslag te meten en via crowdsourcing te delen met de wetenschap. Achterliggend doel is om wereldwijd gegevens te verzamelen voor beter onderzoek naar boezemfibrilleren. Volgens de Hartstichting kunnen dit soort gezondheidsinitiatieven bijdragen aan het eerder opsporen van hart- en vaatziekten.

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, die ernstige gevolgen kan hebben, zoals een beroerte of hartfalen. In Nederland zijn er ongeveer 200.000 mensen die weten dat ze boezemfibrilleren hebben. Daarnaast zijn er naar schatting 100.000 mensen die wel boezemfibrilleren hebben, maar het nog niet weten.

Het vaststellen van de ritmestoornis is soms moeilijk, omdat de aandoening in het begin van de ziekte vaak slechts kortdurend aanwezig is. Het eerder herkennen van boezemfibrilleren vormt een van de topprioriteiten van de Hartstichting; met vroegtijdige behandeling kunnen ernstige complicaties worden voorkomen.

90 seconden meten

De nieuwe app nodigt deelnemers uit hun hartritme te meten en te delen voor de wetenschap naar boezemfibrilleren.

“Je kunt het vergelijken met het doneren van geld aan een goed doel, waarbij je beter onderzoek mogelijk maakt. Alleen doneer je bij Heart for Heart 90 seconden van je hartritme” aldus Yosef Safi Harb, de initiatiefnemer van de app. Naast gegevens over de hartslag worden er ook gegevens over risicofactoren verzameld. “Deelnemers bepalen zelf welke gegevens zij via de app delen. Deze data worden vervolgens samengevoegd, anoniem gemaakt en gedeeld met de onderzoekers.”

Eerder opsporen

Volgens de Hartstichting kunnen gezondheidsinitiatieven en apps zoals Heart for Heart een belangrijke bijdrage leveren aan het eerder opsporen van ernstige hart- en vaatziekten, zoals boezemfibrilleren. Door (medische) gegevens goed vast te leggen en toegankelijk te maken voor de wetenschap ontstaat er beter inzicht in de verschillende oorzaken en het beloop van ziekten. Patiënten kunnen hierdoor op tijd een goede behandeling krijgen, vóórdat er complicaties optreden.

Monitoren via mobiel

De app is daarnaast illustratief voor de toekomst, waarin mensen en patiënten steeds vaker met behulp van technologie en mobiele telefoon zelf hun hartritme kunnen monitoren. Bij eventuele hartritmestoornissen krijgen ze een waarschuwing en kunnen ze hun arts direct raadplegen.

Deze apps zijn al beschikbaar en worden voortdurend verder ontwikkeld. De Hartstichting vindt het belangrijk dat er goede afstemming is tussen patiënten en artsen en ziekenhuizen over het gebruik van deze technologieën.

Meer over de app

Wil je meer weten over de app en (op eigen initiatief) bijdragen? De Heart For Heart-app is voor iPhone beschikbaar en gratis te downloaden via de Appstore.

Meer over de Heart For Heart-app

Maak je je zorgen over je hartritme? Bespreek dit dan met je huisarts!

Onderzoek Hartstichting

De Hartstichting spant zich in om hart- en vaatziekten eerder te herkennen. We zetten ons er onder voor in dat gegevens die artsen hebben onderling beter worden gedeeld. Ok dat versterkt het onderzoek.

Meer over onderzoek naar betere patiëntenregistratie