10
december
2019
|
09:07
Europe/Amsterdam

MRI- of CT-scan kan onnodige hartkatheterisaties voorkomen

Behandeling bij één op de drie mensen met acute pijn op de borst overbodig

 

Een MRI- of CT-scan kan veel hartkatheterisaties voorkomen bij mensen met acute pijn op de borst. Dat concluderen cardiologen en radiologen van het Maastricht UMC+ na onderzoek bij ruim 200 patiënten die zich meldden bij de Eerste Hart Hulp met pijn op de borst. De onderzoekers presenteerden hun onderzoeksresultaten onlangs in het toonaangevende Journal of the American College of Cardiology. Het onderzoek is gefinancierd door de Hartstichting.

Pijn op de borst is een van de meest voorkomende klachten waarvoor mensen op de Spoedeisende Hulp komen. Om schade aan het hart vast te stellen, wordt vrijwel altijd gekeken of het bloed te veel van het eiwit troponine bevat. Bij een hoge troponine waarde ondergaat de patiënt meestal een hartkatheterisatie, die kan aantonen of de schade het gevolg is van een vernauwde kransslagader. Bij één op de drie mensen is daarvan echter geen sprake en is er mogelijk een andere oorzaak van de hartschade.

Cardioloog Martijn Smulders

Hartkatheterisatie wel of niet nodig
De Maastrichtse onderzoekers onderzochten of ze met een MRI- of CT-scan konden bepalen of een hartkatheterisatie wel nodig is. 207 patiënten met pijn op de borst en te veel troponine in het bloed deden mee aan het onderzoek. 69 patiënten kregen direct een hartkatheterisatie, de standaardbehandeling. 68 patiënten kregen eerst een MRI-scan en 70 eerst een CT-scan. De uitslagen van die scans bepaalden of een hartkatheterisatie nodig was.

Bij veel patiënten onnodig
Een directe hartkatheterisatie bleek bij 39% van de patiënten onnodig: zij hadden geen vernauwde kransslagader. Bij patiënten die eerst een CT-scan ondergingen, kon het aantal hartkatheterisaties verminderd worden met 34%, bij patiënten die eerst een MRI-scan kregen met 13%. Het aantal onnodige hartkatheterisaties werd hierdoor verminderd. Artsen kunnen deze patiënten een ingreep besparen die veel mensen toch als spannend ervaren en die niet geheel zonder risico’s is. Dit kan ook kosten besparen.

Nauwkeuriger selectie patiënten
Dankzij de scans kunnen artsen veel nauwkeuriger selecteren welke patiënten een hartkatheterisatie nodig hebben. De CT-scan lijkt gezien de cijfers het meest effectief. Op een MRI-scan is echter wel meer te zien, zoals afwijkingen aan hartkleppen, de pompkracht van het hart en ontstoken hartweefsel. Als er geen vernauwde kransslagader is, moet de arts wel op zoek naar een andere oorzaak voor de pijn op de borst. Wat de voorkeurs-scan uiteindelijk moet worden, willen de onderzoekers nog verder bestuderen.

Martijn Smulders heeft deze studie kunnen realiseren met behulp van een persoonlijke Dekkerbeurs die hij in 2015 ontving van de Hartstichting.