23
mei
2018
|
17:17
Europe/Amsterdam

Monstertocht voor oplossing hartspierziekte

Op 16 juni 2018 fietsen Nederlandse cardiologen in Noorwegen de Styrkeprøven, één van de bekendste lange afstandstochten van Scandinavië: 543 km op één dag. Met deze krachtproef zamelen zij geld in voor onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Voor elke opgehaalde euro legt de Hartstichting 0,25 eurocent bij. Hiermee wil de Hartstichting het eerder opsporen en oplossen van deze hartspierziekte versnellen.

Marina Senten, Hoofd Allianties, Wetenschap en Innovatie: “Wij geloven dat een oplossing bereikbaar is. Daarom roepen we iedereen op de fietsers met een bijdrage te steunen. Het samenbrengen van financiering kan het onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten in een stroomversnelling brengen.” Bijdragen kan via de actiepagina’s van de fietsers.

Erfelijk

Phospholamban (PLN) is een hartspierziekte die vooral in Nederland voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door een erfelijke mutatie in het DNA. Dragers hebben een grote kans op zeer ernstig hartfalen, ritmestoornissen en plotseling overlijden. De impact op patiënten en hun families is enorm. Lees verder over erfelijke hartspierziekten.