08
januari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Minister slaat plank mis met onderzoek orgaandonatie

Samenvatting

Op 19 december heeft minister Schippers van VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met haar standpunten over een vervolg van het Masterplan Orgaandonatie. Vandaag sturen een aantal samenwerkende partijen, waaronder de Hartstichting, een reactie: het onderzoek ´Registratiesystemen voor orgaandonatie´ levert onbetrouwbare onderzoeksresultaten op.

De minister zet haar standpunten uiteen aan de hand van 3 onderzoeken:

  • de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie in ziekenhuizen
  • de effecten van de donorweek 2014
  • het draagvlak en effect van verschillende beslissystemen

Vandaag wordt een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd op dit laatste punt: het onderzoek naar beslissystemen van Panteia. Dit is een gezamenlijke reactie van de NVN, Nierstichting, Longfonds, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting. Op de andere punten reageren wij later; wanneer de Tweede Kamer de brief bespreekt.

Onbetrouwbaar onderzoek

Naar onze mening slaat het onderzoek ´Registratiesystemen voor orgaandonatie´ de plank mis en levert het onbetrouwbare onderzoeksresultaten op. Het onderzoek zaait daarmee onterecht twijfel in de discussie rond donorregistratiesystemen.

In de reactie noemen we onze bezwaren:

  • In het onderzoek worden 3 beslissystemen onderzocht. Het meest gebruikte registratiesysteem in Europa (‘Ja, tenzij’-systeem, ofwel ‘opt-out’) is buiten beschouwing gelaten. Aan de andere kant is een systeem van verplichte registratie onderzocht, terwijl dat nergens in Europa gebruikt wordt.
  • De onderzoeksresultaten voor het huidige systeem komen totaal niet overeen met de werkelijke cijfers: 27 % van de respondenten zegt zich niet te zullen registreren in het huidige systeem. In werkelijkheid heeft 60% van de bevolking zich niet geregistreerd.
  • De minister heeft dit onderzoek laten uitvoeren zonder de veldpartijen (artsen, donoren, patiënten, NTS, Coördinatie Groep Orgaandonatie) erbij te betrekken.

Dit alles maakt dat de onderzoeksresultaten volgens ons onbruikbaar zijn.

Oproep voor Actief Donor Registratiesysteem (ADR)

In onze brief Reactie op onderzoek Panteia naar registratiesystemen orgaandonatie roepen wij de Tweede Kamer op om nu ook de laatste, noodzakelijke pijler van het Masterplan Orgaandonatie over te nemen: een zorgvuldig Actief Donor Registratiesysteem (ADR). Deze pijler is essentieel om nu eindelijk een stijging van het aantal orgaandonoren te bereiken zodat er geen mensen meer overlijden terwijl zij wachten op een donororgaan.