24
mei
2019
|
12:19
Europe/Amsterdam

Meer duidelijkheid over risico’s op lange termijn na beroerte op jonge leeftijd

Ruim één op de tien mensen die een beroerte krijgt, is jonger dan vijftig. Vanaf nu krijgen deze mensen beter zicht op hun overlevingskansen op lange termijn. Nederlandse wetenschappers onderzochten gegevens van ruim 15.000 patiënten tot 15 jaar na hun beroerte. Hun resultaten presenteren ze vandaag in vakblad JAMA en op een groot Europees congres. De Hartstichting steunt dit onderzoek, dat bijdraagt aan een betere behandeling van beroerte, voor elke patiënt op maat.

Betrouwbare informatie over de gevolgen van een beroerte op lange termijn is heel belangrijk, vooral voor jonge patiënten, vertelt neuroloog en onderzoeksleider Frank-Erik de Leeuw van het Radboudumc in Nijmegen. ‘Het gaat om mensen in de kracht van hun leven, die belangrijke keuzes moeten maken over bijvoorbeeld werk of het krijgen van kinderen. Tot nu toe was hierover weinig informatie beschikbaar.’

Gegevens van duizenden patiënten
Nieuwe onderzoeksresultaten brengen daar verandering in. Wetenschappers hebben vijftien jaar bijgehouden hoe het gaat met ruim 15.000 mensen die een beroerte kregen op een leeftijd tussen 18 en 49 jaar. Ze onderzochten hoeveel van deze patiënten overleden, wanneer en waaraan. De uitkomsten vergeleken ze met gegevens van mensen die geen beroerte hebben gehad.

 

 

Hoger risico op overlijden
De resultaten laten zien dat patiënten in de jaren na hun beroerte een hoger risico lopen te overlijden. Hoe hoog dit risico is, hangt onder meer af van de aard van de beroerte. Bij mensen met een herseninfarct is het risico op overlijden 5 keer hoger. Na een hersenbloeding zelfs 8 keer. Bij mannen ligt het risico doorgaans wat hoger dan bij vrouwen.

Behandeling nodig op lange termijn
‘Ik vind het heel opvallend dat we nu weten dat patiënten zelfs vijftien jaar na hun beroerte een hoger risico lopen om te overlijden,’ vertelt De Leeuw. ‘Dit betekent dat we dus ook op lange termijn onze patiënten zo goed mogelijk moeten helpen. De behandeling is dus zeker niet klaar na de belangrijke, acute behandeling in de eerste uren na een beroerte.’

Betere behandeling, stijgende overlevingskans
De onderzoekers ontdekten dat de overlevingskansen voor mensen met een herseninfarct de afgelopen jaren zijn gestegen. Dat toont aan dat de nieuwe behandelingen die zijn ontwikkeld, bij deze jonge patiënten de kans op overleving vergroot. Ook blijkt uit het onderzoek dat bij mensen met een hersenbloeding het risico op overlijden niet is gedaald.

Vervolgonderzoek
De resultaten stimuleren de wetenschappers ook om verder onderzoek te doen. De Leeuw: ‘Dit onderzoek laat de noodzaak zien van meer onderzoek naar betere behandeling van hersenbloedingen.’ Ook zagen de onderzoekers dat relatief veel patiënten overlijden aan kanker of een hart- of vaatziekte. ‘We willen nu uitzoeken hoe dit komt en wat we hiertegen kunnen doen,’ aldus De Leeuw.

Speerpunt Hartstichting
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een Dekkerbeurs, die prof. dr. Frank-Erik de Leeuw kreeg van de Hartstichting. Het draagt bij aan één van de belangrijkste doelen van de Hartstichting: een betere behandeling van beroerte, voor elke patiënt op maat.

Beroerte
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 43.000 mensen een beroerte. Bij een beroerte krijgt een deel van de hersenen plotsteling geen bloed en zuurstof meer. Beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Een herseninfarct komt het meeste voor. Het is een afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Een hersenbloeding ontstaat als een bloedvat in de hersenen plotseling scheurt.