22
januari
2019
|
08:21
Europe/Amsterdam

Marcel Levi nieuwe voorzitter wetenschappelijke adviesraad ISAC van de Hartstichting

'Onderzoek dient altijd relevant te zijn voor de patiënt'

Marcel Levi l portret

Prof. dr. Marcel Levi, bestuursvoorzitter van het University College London Hospitals, is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de ISAC van de Hartstichting. Deze internationale adviesraad van cardiovasculaire experts adviseert de Hartstichting over onderzoeksvoorstellen van consortia van (top)wetenschappers, die gezamenlijk aan oplossingen voor hart- en vaatziekten werken. Volgens Levi moet ‘de relevantie van onderzoek voor de patiënt’ voor iedere onderzoeker altijd duidelijk zijn.

Voordat de Hartstichting subsidie toekent aan een grootschalig onderzoeksproject van (grote) consortia wetenschappers vindt een zorgvuldige beoordeling en selectie plaats. De leden van de ISAC adviseren de Hartstichting over de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen en waarborgen een eerlijke en onafhankelijke beoordeling.

Nederlands hart- en vaatonderzoek: toonaangevend
Als nieuwe voorzitter van de ISAC wil Levi in de eerste plaats ‘verder brengen wat er al is’.

“Het Nederlandse cardiovasculaire onderzoeksveld is breed georiënteerd en naar internationale maatstaven zeer sterk. Het is belangrijk dat wij deze toonaangevende positie uitbouwen. Enerzijds door het vormen van stabiele onderzoeksconsortia met voldoende schaalgrootte, zodat wij bijvoorbeeld data en apparatuur kunnen delen. Anderzijds door in multidisciplinaire teams met elkaar samen te werken. Fundamenteel onderzoek is belangrijk, maar ook de visie waaróp die kennis wordt toegepast en tot een oplossing voor de patiënt leidt, al is het ver in de toekomst. De Dutch CardioVascular Alliance, opvolger van het CVON-samenwerkingsprogramma van de Hartstichting, speelt daarbij een cruciale rol. Hiermee creëren wij impact voor de patiënt."

Talent
Daarnaast vindt Levi het belangrijk om binnen de programma’s ontwikkeling van talent te stimuleren en een volgende generatie cardiovasculaire onderzoekers volop kansen te bieden. Daarbij onderstreept hij dat excellentie in wetenschappelijk onderzoek altijd voorop moet staan. “Dat betreft zowel ‘past performance’ als briljante plannen voor de toekomst.”

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is zeer verheugd met de toetreding van Levi en benadrukt het belang van zijn internationale ervaring. “De ISAC is van groot belang voor de Hartstichting. De commissie helpt ons excellent, internationaal concurrerend en maatschappelijk relevant onderzoek te financieren dat vertaald kan worden naar de praktijk. De afgelopen jaren zijn wij er met hulp van Jos van der Meer in geslaagd om stevige consortia te bouwen. Het is fantastisch dat een internationaal sleutelfiguur als Marcel Levi nu bereid is de ISAC de komende jaren te leiden.”

Over Marcel Levi
Marcel Levi is internist en bestuursvoorzitter van vijf Londense topziekenhuizen, oud-bestuursvoorzitter van het AMC, arts, redacteur bij verschillende medische tijdschriften, auteur van meer dan 700 wetenschappelijke artikelen en door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2016. Eerder leverde Levi een bijdrage aan de oprichting van het CVON-programma in 2011, opgezet om gezamenlijk, kwalitatief hoogwaardig onderzoek – over de grenzen van ziekenhuizen en UMC’s heen – te stimuleren.

Contact met patiënten vormt voor hem het allerbelangrijkste onderdeel van zijn werk in de medische zorg en én wetenschap. Daarom is de nieuwe voorzitter van de Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie (ISAC) naast zijn bestuurlijke taken altijd blijven werken als arts.

Jos van der Meer blijft verbonden
Levi neemt het voorzitterschap over van Jos van der Meer, professor emeritus. Hij blijft tot het einde van dit jaar actief als vicevoorzitter. Van der Meer nam het voorzitterschap in 2011 op zich, en maakte de start van het CVON-programma mee. De Hartstichting bedankt Van der Meer voor zijn jarenlange, onschatbare bijdragen aan hart- en vaatonderzoek in Nederland.