26
februari
2015
|
01:00
Europe/Amsterdam

Levensmiddelenakkoord heeft waterdichte afspraken nodig

Samenvatting

De Hartstichting, de Consumentenbond, de Hypertensievereniging en de Nierstichting steunen Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in haar streven om zout, suiker en verzadigd vet in onze voeding naar beneden te brengen. Maar het Akkoord Verbetering Productsamenstelling van de levensmiddelensector en het Ministerie van VWS moet beter worden ingevuld om het succesvol te maken.

Het verminderen van zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van chronische ziekten. Wij pleiten er daarom bij de minister en de Tweede Kamer voor om het levensmiddelenakkoord waterdicht te maken. Bedrijven mogen niet langer onder zoutreductie en verbetering van de samenstelling op het gebied van verzadigd vet, suikers, en portiegroottes uit kunnen komen. Productsamenstelling staat op de agenda van het Algemeen Overleg Preventie van 26 februari 2015.

Wetenschappelijke Adviescommissie: plannen ‘matig’ ambitieus

De Nederlandse Hypertensievereniging, de Hartstichting, de Nierstichting en de Consumentenbond vinden het goed dat er een akkoord is, met een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) die de plannen van de verschillende levensmiddelensectoren toetst.

De adviezen van de WAC lijken door de stuurgroep (voornamelijk vertegenwoordigers van de sector) echter niet serieus genomen te worden. De WAC is niet onder de indruk van alle plannen die tot nu toe zijn ingediend door de vleeswaren-, de soepen- en de sauzensector maar de stuurgroep negeert vervolgens de adviezen voor verbetering.

De verenigde partijen vinden dat de stuurgroep onafhankelijker moet zijn. De bestuurders uit de levensmiddelensector zelf hebben een veel te dikke vinger in de pap. Wij willen meer waarborgen dat de plannen ambitieus zijn, dat alle bedrijven meedoen én er sancties komen voor bedrijven die niet aan de maatstaven voldoen. Uiteindelijk blijkt keer op keer dat de broodsector als enige relevante sector stappen met zoutreductie heeft gemaakt, door wetgeving. In de op dinsdag 24 februari 2015 verschenen herformuleringsmonitor constateert het RIVM dat alleen in de kaassector en bij groenten in blik of glas zoutverlagingen zijn opgetreden.

Kinderproducten verdienen hoge prioriteit

De partijen constateren meer problemen in de uitvoering van het akkoord. De planning van het akkoord loopt in 2015 al vertraging op: zo zijn voor portiegroottes en suiker in kinderproducten nog steeds geen afspraken gemaakt. Dit ondanks de toezegging van de Minister (32 793, nr. 135) dat die er in 2014 zouden komen en ‘hoge prioriteit’ zouden krijgen binnen het akkoord.

Dat dit hard nodig is, blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van de Consumentenbond naar kindertussendoortjes. En, via vleesproducten als worst, hamburgers en gehakt krijgen Nederlanders gemiddeld maar liefst 7% van hun zoutinname binnen. Ook bevatten deze producten veel verzadigd vet.

De partijen willen dat ook voor deze sector afspraken worden gemaakt. Uit recent onderzoek naar de samenstelling van slavinken bleek dat er nog een wereld te winnen is met betrekking tot zout en verzadigd vet in deze producten. Het akkoord werd een jaar geleden gesloten, nadat jarenlange vrijblijvende zelfregulering keer op keer bleek te falen.

Goede monitoring noodzakelijk

Uit de RIVM herformuleringsmonitor 2014 blijkt dat de productsamenstellingsgegevens door de levensmiddelensector moeilijk te beoordelen zijn. Wij zijn dan ook van mening dat de jaarlijkse zoutanalyses verricht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gehandhaafd dienen te blijven. De analyse dient uitgebreid te worden naar een assortiment waarin suiker en verzadigd vetgehalte bepaald wordt.

Lees de brief aan de fractiewoordvoerders preventie en de bijlage oordeel Wetenschappelijke Adviescommissie.