14
januari
2021
|
09:00
Europe/Amsterdam

Ketonenrijk dieet verbetert werking ziek hart

Potentieel nieuwe therapie voor hartfalenpatiënten

Zieke hartspiercellen blijken duidelijk meer energie te krijgen door de opname van ketonen. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart en neemt een verdere verslechtering van het hart af. Deze ontdekking hebben Groningse en Amerikaanse onderzoekers gedaan, met steun van de Hartstichting. De resultaten zijn van belang voor de meer dan 240.000 hartfalenpatiënten in Nederland. Ze kunnen leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden, die de kwaliteit van hun leven sterk kunnen verbeteren. De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Circulation: Heart Failure.

Onderzoeksleider en cardioloog Daan Westenbrink van het UMCG: “Het hart haalt normaal gesproken energie uit suikers of vetten, maar dat lukt bij een ziek hart niet meer. Hierdoor kan het hart het bloed niet meer goed door het lichaam pompen. Dit noem je hartfalen. Patiënten kunnen zich als gevolg hiervan moeilijk inspannen. Normale dagelijkse dingen zoals boodschappen doen is dan al te veel. Door hartfalenpatiënten ketonen toe te dienen krijgt hun hart mogelijk weer nieuwe energie, waardoor hun hart beter gaat pompen. Dat kan hun inspanningsvermogen en kwaliteit van leven sterk verbeteren.”

Meer energie voor patiënten met hartfalen
Dat ketonen mogelijk een geschikte alternatieve energiebron voor het falende hart zijn, is nu aangetoond in diermodellen. Volgens Rudolf de Boer, hoofd experimentele cardiologie van het UMCG, zijn de onderzoeksresultaten dusdanig positief dat de wetenschappers deze direct gaan testen bij hartfalenpatiënten. Onderzocht wordt of zij meer energie krijgen en zich beter kunnen inspannen als zij een ketonendrank toegediend krijgen. De eerste onderzoeksresultaten worden eind 2021 verwacht.

Hartfalen
Het onderzoek is van belang voor mensen zoals Paul. Zijn energie ging door hartfalen 'van een Ferrari naar een Fiat 500'. Paul is een van de 240.000 mensen geregistreerd met hartfalen. Naar schatting hebben minstens evenveel mensen (255.000) niet-herkend hartfalen. Hartfalen komt het meest voor bij mensen boven de 65 jaar, maar ook jongere mensen kunnen hartfalen hebben. Hartfalen heeft altijd een oorzaak, zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, een slecht werkende hartklep of langdurige hoge bloeddruk. Het komt vaak voor in combinatie met een andere aandoening, zoals de longziekte COPD of suikerziekte. Hartfalen is niet altijd goed te behandelen. Een betere behandeling van hartfalen is daarom één van de topprioriteiten van de Hartstichting.

Wat zijn ketonen?
Ketonen komen vrij als het lichaam vetten afbreekt. Normaal gesproken zijn ze niet in hoge concentraties in het lichaam aanwezig. Ketonen zijn ook in tablet- of drankvorm beschikbaar. Hiermee kan je de ketonen in het bloed gemakkelijk verhogen, waardoor het hart ze op kan nemen.

Link naar de online publicatie: Ketone Ester Treatment Improves Cardiac Function and Reduces Pathologic Remodeling in Preclinical Models of Heart Failure | Circulation: Heart Failure (ahajournals.org)