02
juni
2015
|
02:00
Europe/Amsterdam

Jeugd kan makkelijker aan sigaretten komen door illegale handel

Samenvatting

Door illegale handel kunnen jongeren makkelijker aan sigaretten komen. De op sigaretten zijn beter verkrijgbaar en goedkoper. Daarnaast houden verkopers van illegale sigaretten zich niet aan het verbod op verkoop van rookwaar aan jongeren onder de 18. Ook ontbreken de confronterende boodschappen op de verpakking.

Oproep aan Tweede Kamer

KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds roepen de Tweede Kamer op om het Illicit Trade Protocol (inmiddels door Nederland ondertekend) zo spoedig mogelijk te ratificeren ter bescherming van de jeugd. Op 2 juni wordt hiertoe een position paper aangeboden.

Roken is nog steeds een enorm probleem in Nederland. Er sterven jaarlijks 20.000 mensen aan roken en elk jaar beginnen 35.000 jongeren met roken.

Illicit Trade Protocol

Het Illicit Trade Protocol bevat een reeks maatregelen om met zoveel mogelijk landen gezamenlijk illegale handel in tabaksproducten effectief tegen te gaan. Bijvoorbeeld door tracking and tracing, betere samenwerking, informatie uitwisseling en gecoördineerde handhaving. Nog te weinig landen hebben geratificeerd om het Illicit Trade Protocol in werking te laten treden: 7 in plaats van de benodigde 40. Het is in het belang van de volksgezondheid om het protocol zo spoedig mogelijk te ratificeren.

Illegale handel en productie

Illegale handel en productie van tabak ondermijnen de effectiviteit van prijsverhoging door accijnsheffing. Prijsverhoging is een van de meest effectieve manieren om jongeren niet te laten beginnen met roken. Accijnzen kunnen alleen geheven worden op legale producten. Door de illegale handel en productie te bestrijden, is heffen van accijnzen wel mogelijk. Dit heeft een gunstig effect op de volksgezondheid.

Door verscherping van controles aan de buitengrenzen van de EU, verschuift de productie van illegale tabaksproducten naar landen binnen Europa. Er is namelijk geen controle op de invoer van ruwe tabak en andere grondstoffen (bv de ingrediënten voor filters). Scherpere gezamenlijke controle op illegale handel aan de buitengrenzen moet dus gepaard gaan met scherpere controle van illegale productie binnenslands.

Alliantie Nederland Rookvrij!

De Hartstichting is partner in de Alliantie Nederland Rookvrij!; een actief netwerk waarin partijen zich gezamenlijk hard maken voor een rookvrij Nederland waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruik.