13
februari
2017
|
01:00
Europe/Amsterdam

Investering van 1 miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe medicijnen

Samenvatting

De Hartstichting investeert 1 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe behandelingen voor hartfalen, slagaderverkalking en hartspierziekte. De investering vindt plaats binnen het Programma Translationeel Onderzoek van ZonMW. Dit programma is opgezet om ervoor te zorgen dat belangrijke medische kennis zo snel mogelijk tot een praktische oplossing voor de patiënt leidt.

 

In totaal vier onderzoeken krijgen een subsidie van de Hartstichting. Zij zijn als beste naar voren gekomen uit 11 aanvragen die de Hartstichting heeft ontvangen én sluiten aan bij de wensen van wetenschappers, patiënten en artsen.

Hartfalen, slagaderverkalking en hartspierziekte

De onderzoeken richten zich op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en  geneesmiddelen tegen slagaderverkalking, hartfalen en hartspierziekte, (ernstige) ziekten waar nu nog geen of te weinig goede behandelingen of medicijnen voor zijn. De wetenschappers gaan nieuwe inzichten en ontdekkingen uit het lab testen bij een groep gezonde vrijwilligers of patiënten. Dat is een noodzakelijke stap om te zorgen voor nieuwe geneesmiddelen voor patiënten. 

De Hartstichting vindt het belangrijk dat medische-wetenschappelijke inzichten uit onderzoek daadwerkelijk tot oplossingen voor de patiënt leiden. Om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten snel(ler) vertaald kunnen worden naar de praktijk, zijn ook de overheid en het bedrijfsleven nauw betrokken bij het onderzoek.

Daarnaast speelde de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit een grote rol in de selectieprocedure. Deze commissie bestaat uit leden die dagelijks werken of in aanraking komen met hart- en vaatziekten, zoals zorgverleners, patiënten en hun naasten.

Lees verder over de rol van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit

Programma Translationeel Onderzoek

De investering vindt plaats binnen het Programma Translationeel Onderzoek van ZonMw. Dit onderzoeksprogramma, waar in totaal 10 gezondheidsfondsen, 8 bedrijven, ZonMw en Health~Holland aan meewerken, is opgezet om belangrijke kennis uit fundamenteel onderzoek zo snel mogelijk te vertalen naar ‘eerste toepassing bij de mens’. Door het bundelen van de krachten worden middelen voor onderzoek efficiënter ingezet. 

Meer over de onderzoeken

De vier onderzoeken naar die nu starten zijn: