18
mei
2020
|
23:50
Europe/Amsterdam

Huisarts kan corona- en hartklachten moeilijk onderscheiden

Dringend betere diagnostiek én behandeling op maat nodig

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus, maar huisartsen missen nog belangrijke informatie voor een snelle diagnose en behandeling. Nu de maatregelen versoepeld zijn en mensen weer meer met elkaar in contact komen, is het van levensbelang dat huisartsen zien wie ernstig ziek dreigt te gaan worden door het virus. De Hartstichting is daarom samen met huisartsen en cardiologen een nieuw onderzoek begonnen.

Het onderzoek richt zich op patiënten die niet in het ziekenhuis liggen. Deze mensen hebben bij klachten contact met de huisarts, maar een snelle diagnose en behandeling is vaak lastig. Zo kunnen bijvoorbeeld benauwdheid of pijn op de borst wijzen op hart- of vaatproblemen, maar het zijn ook klachten die voorkomen bij een corona-infectie. Huisartsen willen dat onderscheid sneller kunnen maken. Onderzocht wordt ook of complicaties sneller kunnen worden ontdekt, waardoor de juiste behandeling eerder kan starten.

"We hebben dringend meer kennis nodig over de beste behandeling van hart- en vaatpatiënten met corona”, zegt huisarts en onderzoeker Frans Rutten (UMC Utrecht). “We willen beter weten hoe we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om zo ernstige klachten en eventueel een opname in het ziekenhuis te voorkomen."

Persoonlijk risico
Het nieuwe onderzoek moet hart- en vaatpatiënten meer zicht geven op hun persoonlijke risico op complicaties door het coronavirus. Bekend is al dat de groep meer risico loopt, maar over individuele verschillen ontbreekt nog veel belangrijke informatie. “Veel hart- en vaatpatiënten leven met grote zorgen en vragen, waar wij als huisartsen nog geen goed antwoord op hebben”, zegt Rutten. “Daarom zijn we dit nieuwe onderzoek begonnen. We moeten snel weten hoe wij als huisartsen hart- en vaatpatiënten met corona het beste kunnen behandelen.”

Herstel na ziekenhuisopname
De wetenschappers gaan ook onderzoeken hoe het verder gaat met de groeiende groep mensen die na ziekenhuisopname voor een ernstige corona-infectie weer thuis zijn. Lopen zij op de lange termijn een hoog risico op complicaties, zoals een hartinfarct of beroerte? De onderzoekers kijken naar de effecten op lange termijn en willen dat (huis)artsen weten wat ze moeten doen.

Landelijke samenwerking, gesteund door de Hartstichting
Het onderzoek is een van de drie landelijke onderzoeken naar hart- en vaatpatiënten en COVID-19, die worden gesteund door de Hartstichting en de Dutch CardioVascular Alliance. Daarin hebben vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld. Ze werken samen om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. De samenwerking heeft onder meer een landelijk register opgeleverd waarin ziekenhuizen de gegevens van hart- en vaatpatiënten met COVID-19 registreren. Het onderzoek van de huisartsen maakt ook van dit register gebruik.