30
juni
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting steunt initiatief preventief meten bloeddruk

Samenvatting

In het onlangs verschenen artikel in Medisch Contact (29 juni 2016) pleiten drie internisten en een huisarts voor screening van de bloeddruk bij iedereen die ouder is dan 20 jaar. De Hartstichting steunt dit initiatief en is groot voorstander van het opsporen van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Veel winst te halen door verlagen bloeddruk

Hierbij valt bij het behandelen van een verhoogde bloeddruk, naast stoppen met roken, de meeste winst te behalen als het gaat om het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dit bleek al uit eerdere cijfers van RIVM die ons laten zien dat het aantal patiënten met een hartinfarct, een beroerte en/of hartfalen de komende decennia sterk zal oplopen naar 1,4 miljoen in 2040, een stijging van 65% ten opzichte van 2011.

Steun voor initiatieven die risico verlagen

Met dit inzicht omarmen we daarom initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van een te hoge bloeddruk en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit begint met een gezonde leefwijze: niet roken, veel bewegen, gezond gewicht en een gezonde voeding laag in zout, suiker en verzadigd vet. Als dit onvoldoende werkt, kunnen medicijnen worden toegevoegd.