08
juni
2016
|
16:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting ondertekent eerste, internationale verklaring voor hartgezond leven

Samenvatting

De Hartstichting heeft op het World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health (WCC 2016) in Mexico de Mexico Declaration for Circulatory Health ondertekend, een wereldwijde verklaring op het gebied van hartgezond leven.

In de verklaring roepen verschillende gezondheidsorganisaties zoals de World Health Organisation en de World Stroke Organisation op tot een gezamenlijke actie om het aantal (vroege) sterfgevallen wereldwijd terug te dringen. Met het ondertekenen van deze eerste internationale verklaring vergroot de Hartstichting haar ambitie voor een hartgezond leven buiten Nederland.

Belangrijke mijlpaal

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en boardmember van de World Heart Federation, spreekt van ‘een belangrijke mijlpaal’ in de internationale strijd tegen hart- en vaatziekten.

“Hart- en vaatziekten veroorzaken veel leed bij patiënten en hun naasten en hebben enorm veel impact op de maatschappij. Enerzijds financieel, anderzijds dragen ze sterk bij aan een groeiende tweedeling. Denk bijvoorbeeld aan mensen die vanwege hun leefstijl (roken, overgewicht), een hoge bloeddruk of erfelijke factoren een groot risico lopen op hart- en vaatziekten. Als we niets doen, blijft het aantal patiënten en sterfgevallen groeien. Om onze impact te vergroten, is het noodzakelijk dat we onze krachten internationaal bundelen en gezamenlijke doelen opstellen.”

Internationaal samenwerken voor minder sterfgevallen

Met het tekenen van deze verklaring steunen de deelnemende organisaties de WHO bij het terugdringen van het aantal (vroege) sterfgevallen.

Zo hebben ze toegezegd hun netwerken in te zetten om op nationaal niveau politieke en maatschappelijke doorbraken te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke strijd  voor (wettelijke) maatregelen om een gezonde leefstijl en leefomgeving te bevorderen. Maar ook: het vergroten van de toegang tot kwalitatieve zorg en behandeling.

Daarnaast pleit de verklaring voor het waarborgen van goed onderwijs en aandacht voor onderzoek naar diagnose en behandeling, bijvoorbeeld om hart- en vaatziekten eerder op te sporen.