01
februari
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting ondersteunt ruim 300 scholen om Gezonde School te worden

Samenvatting

Ruim 300 basisscholen gaan hun leerlingen dit jaar met ondersteuning van de Hartstichting les geven over gezonde voeding. Leerkrachten en schooldirecties gaan aan de slag met het versterken van voedingsbeleid.

 Steeds meer scholen werken structureel aan een gezonde leefstijl op school. Zij kunnen een vignet aanvragen en mogen zich bij een positieve beoordeling ‘Gezonde School’ noemen.  

Een groeiend aantal scholen wil werken aan de gezondheid van leerlingen en het schoolbeleid op het gebied van gezonde voeding versterken. In de praktijk ervaren schooldirecties het als een uitdaging om tijd en mensen vrij te maken. De ‘Gezonde School-aanpak’ biedt houvast aan scholen, vanuit haar doel om gezondheid te verankeren in het DNA van de school. 

300 scholen voor themacertificaat Voeding

De Hartstichting gaat komend jaar ruim 300 basisscholen ondersteunen om het themacertificaat ‘Voeding’ te behalen van het vignet Gezonde School. Dat zijn er vijf keer zo veel als in 2015. De deelnemende scholen gaan hun leerlingen les geven over gezonde voeding, bijvoorbeeld over het belang van water drinken in plaats van gezoete drankjes. Ook worden er nieuwe (beleid)afspraken gemaakt over eten en drinken op school, bijvoorbeeld tijdens de pauze, overblijven en festiviteiten. 

De Hartstichting biedt samen met de overheid financiële ondersteuning, zodat de scholen een eigen medewerker vrij kunnen maken om te werken aan gezondheidsbeleid. Daarnaast krijgen de scholen begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de GGD. Scholen die vóór 15 oktober voldoen aan bepaalde voorwaarden, ontvangen het themacertificaat Voeding en mogen zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen. 
In totaal 61 basisscholen hebben dit themacertificaat tot nu toe ontvangen, als erkenning voor hun behaalde resultaten.

Irma Ronkes Agerbeek, directeur van basisschool De Waterlelie in Zoetermeer: “Wij hebben ons hard gemaakt voor gezonde voeding op school, onder meer door duidelijke afspraken met ouders over eten en drinken in de klas te maken. Ook is er altijd water beschikbaar voor de kinderen. Veel water drinken scheelt veel pakjes en daarmee suiker. Deze afspraken zijn vastgelegd in ons schoolbeleid.”

Samenwerking

De Hartstichting strijdt al jaren voor een gezonde schoolomgeving voor leerlingen, onder meer als partner van de Gezonde School. Onder de noemer Gezonde School stimuleren zo’n veertig landelijke organisaties gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De drie onderwijsraden, het RIVM Centrum Gezond Leven en GGD GHOR Nederland zijn verantwoordelijk voor de landelijke organisatie van het programma Gezonde School. De ministeries van VWS en OCW maken het programma Gezonde School mogelijk. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 500 Gezonde Scholen. Komend jaar komen er naar verwachting circa 700 nieuwe Gezonde Scholen bij.