24
mei
2022
|
14:35
Europe/Amsterdam

Hartstichting krijgt ‘Oscar’ van werkgeverschap

Voor het derde jaar op rij heeft de Hartstichting het meest objectieve keurmerk voor werkgevers ontvangen: het predicaat World Class Workplace. Dit keurmerk geeft Effectory aan organisaties die boven het benchmark gemiddelde presteren. Met een ‘eNPS score’ van 36,6, een waarde die iets over de medewerkerstevredenheid  zegt, scoort de Hartstichting ruim boven het landelijke gemiddelde van 14,8.

Effectory voerde het onderzoek uit in januari 2022, 116 respondenten beoordeelden de organisatie op werkgeverschap. Zij gaven hiervoor een 7,1, hoger dan de benchmark (6,9). Dit is opvallend, omdat de meting werd uitgevoerd tijdens de coronapandemie. In deze periode werd door medewerkers van de Hartstichting vrijwel uitsluitend vanuit huis gewerkt.

Medewerkers Hartstichting

"We hebben alles is in het werk gesteld om in coronatijd het werk voort te kunnen zetten en in contact met elkaar te blijven,” vertelt Laurence van Gelderen, HRM-manager bij de Hartstichting. “We luisteren en hebben aandacht voor wat er speelt in de organisatie en proberen continu te verbeteren, daar waar het beter kan. In gesprekken met sollicitanten hoor ik regelmatig dat kandidaten ook om die reden bij ons solliciteren.”

In de krappe arbeidsmarkt is het uitdagend om (talentvolle) nieuwe collega’s aan te trekken, merkt ook de Hartstichting. Er zijn zelfs bedrijven die bonussen uitdelen om medewerkers over te halen bij hen te komen werken. Van Gelderen: “Wij richten ons liever op kandidaten die intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat zien we in de uitkomsten van het onderzoek terug. Werk doen waar je hart sneller van gaat kloppen. Het is zo belangrijk. En verder het gevoel hebben echt bij te dragen aan het eerder opsporen en oplossen van hart en vaatziekten en écht supporter zijn van het hart geeft een enorme motivatie.”

Deelnemende organisaties moeten namen van al hun medewerkers doorgeven en een minimaal percentage moet een gevalideerde vragenlijst invullen over trots op de organisatie, de richting en leiding van de organisatie, waardering, en trots op het eigen werk. Dit levert een Werkgeverschapsscore en de employee Net Promotor Score (eNPS) op: de mate waarin medewerkers een organisatie aanbevelen als werkgever.’