08
maart
2017
|
01:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting investeert met ZonMw in 5 nieuwe onderzoeken naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Samenvatting

De Hartstichting kent samen met ZonMw 500.000 euro toe aan 5 nieuwe onderzoeken die meer kennis gaan opleveren over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Deze investering vindt plaats binnen het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw, dat is opgezet om de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen.

“We willen de kennisachterstand rondom hart- en vaatziekten bij vrouwen zo snel mogelijk inhalen. Om de ziektebeelden bij vrouwen eerder te herkennen én de zorg voor vrouwen te verbeteren” licht Floris Italianer (directeur van de Hartstichting) de investering toe.

De samenwerking met ZonMw is erop gericht om een goed overzicht te krijgen van de grote hoeveelheid informatie die wetenschappers tot nu toe hebben gevonden over man-vrouw verschillen, om al deze kennis te bundelen en er conclusies uit te trekken. Die inzichten worden gedeeld met artsen en onderzoekers, zodat de zorg voor vrouwen ook echt verbetert. Ook wordt zo duidelijk welke kennis nog ontbreekt en waar nieuw onderzoek voor nodig is.

Vijf nieuwe onderzoeken

Binnen deze nieuwe toekenning wordt onderzoek gedaan naar een vijftal onderwerpen dat artsen en wetenschappers meer inzicht moet bieden in hart en vaatziekten bij vrouwen, zodat zij sneller en beter geholpen kunnen worden.

De subsidie is toegekend aan 5 onderzoekers:

1. Eerder opsporen van hartfalen | Hester den Ruijter | UMC Utrecht

Hester den Ruijter doet onderzoek om mannen en vrouwen met een beginnende verstijving van de hartspier eerder op te sporen en te behandelen. Hartfalen door een stijve hartspier is een zeer ernstige ziekte. Mensen kunnen niet of nauwelijks meer traplopen en fietsen, en zijn heel snel achter adem en benauwd. Deze vorm van hartfalen komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en er zijn geen goede medicijnen tegen. Het is dus heel belangrijk om te voorkomen dat de hartspier zo stijf wordt.

Lees meer over het onderzoek van Hester den Ruijter

2. Eerder opsporen en beter behandelen van problemen met kleine bloedvaatjes in het hart | Maryam Kavousi | Erasmus MC

Vrouwen lijken vaker dan mannen problemen te hebben in de allerkleinste bloedvaatjes in het hart. Maar het is nog onduidelijk hoe je kunt vaststellen wat er mis is met deze bloedvaatjes, en wat vervolgens een goede behandeling is. Maryam Kavousi gaat onderzoek doen om dit probleem eerder op te sporen en beter te behandelen.

Meer over het onderzoek van Maryam Kavousi

3. Invloed van onder meer angst en depressie op hartziekten bij vrouwen | Paula Mommersteeg | Universiteit van Tilburg

Hoe beïnvloeden psychologische klachten, zoals angst en depressie, het risico op bepaalde hartziekten? En zijn daarbij belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen? Juist voor vrouwen is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor psychologische risicofactoren vindt Mommersteeg.

Lees meer over het onderzoek van Paula Mommersteeg

4. Werking van preventieve medicijnen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen | Jeanine Roeters van Lennep | Erasmus MC

Binnen dit onderzoek analyseert Jeanine Roeters van Lennep nauwkeurig de 5 meest gebruikte medicijnen bij hart- en vaatziekten. Ze wil achterhalen wat de precieze werking én bijwerkingen zijn bij mannen en vrouwen. Een aantal medicijnen veroorzaakt vaker bijwerkingen bij vrouwen dan bij mannen, en ook de werking kan bij vrouwen anders zijn.

Lees meer over het onderzoek van Jeanine Roeters van Lennep

5. Focus op gezonder leven bij vrouwen na de overgang met verhoogd risico op hart- en vaatziekten |Joke Korevaar | Nivel

Wat is de beste manier om hart- en vaatziekten bij vrouwen na de overgang te voorkomen? Cursussen om meer te bewegen, gezonder te eten of te stoppen met roken, blijken bij vrouwen minder goed te werken dan bij mannen. Joke Korevaar onderzoekt wat hiervan precies de oorzaak is. De onderzoekers richten zich op vrouwen in de overgang, want vanaf die leeftijd stijgt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk.

Lees meer over het onderzoek van Joke Korevaar

Topprioriteit Hartstichting

Hart- en vaatziekten bij vrouwen zijn topprioriteit van de Hartstichting. Op meerdere fronten zorgen we dat de kennisachterstand wordt ingehaald. Bij al ons onderzoek moeten wetenschappers bijvoorbeeld nagaan of er relevante man-vrouw verschillen zijn. Ook investeren we in meerdere onderzoeksprojecten gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Meer over ons onderzoek naar het vrouwenhart

Doodsoorzaak nummer 1

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Jaarlijks overlijden ruim 20.000 vrouwen aan de gevolgen hiervan. Bij vrouwen worden hart- en vaatziekten vaak in een laat stadium herkend, omdat de signalen minder duidelijk zijn en verward worden met stress of de overgang.

Bovendien weten artsen niet altijd hoe vrouwen het beste behandeld moeten worden. De meeste diagnose- en behandelmethoden zijn in het verleden getest op mannen en man-vrouw verschillen werden vaak niet onderzocht.

Samenwerking met ZonMw

Voor deze subsidie werkt de Hartstichting samen met ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Binnen het Kennisprogramma Gender en Gezondheid wordt ingezet op het verkleinen van de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg, om zo een passende kwaliteit van zorg voor zowel mannen als vrouwen te realiseren. Hart- en vaatziekten is daarbij één van de twaalf thema’s waar het programma aandacht aan besteed. ZonMw is dan ook verheugd dat de Hartstichting extra investeert in het kennisprogramma.

Meer over het Kennisprogramma Gender en Gezondheid