22
april
2016
|
02:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting investeert in onderzoek naar het eerder opsporen van erfelijke aanleg hartziekten

Samenvatting

De Hartstichting heeft een groot onderzoeksproject van bijna 1 miljoen euro toegekend om meer mensen op te sporen die een erfelijke aanleg hebben voor dodelijke hartziekten.

De onderzoekers gaan mensen voorlichten over erfelijke hartziekten. Ook onderzoeken zij nieuwe methoden om deze hartziekten via wangslijmvlies, bloed en hartscans op te sporen, voordat mensen ernstig ziek worden en overlijden.

Erfelijke hartziekten onvoldoende bekend

Veel mensen, zelfs familieleden van personen met deze aandoeningen, weten niet dat deze hartziekten erfelijk zijn. De onderzoekers gaan de Nederlandse bevolking, mensen met erfelijke hartziekten in de familie én mensen die in de zorg werken voorlichten over deze aandoening.

Eerder ontdekken en controleren

“Zonder behandeling lopen deze ziekten vaak dodelijk af. We willen dat meer mensen met een erfelijke aanleg voor ernstige hartziekten ontdekt en gecontroleerd worden, voordat zij hartfalen of een hartstilstand krijgen”, aldus dr. Peter van Tintelen van het AMC, die het onderzoek samen met professor dr. Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht zal leiden. “Als mensen niet weten dat deze ziekten bestaan en mogelijk zelfs in hun familie voorkomen, zullen zij zich nooit laten testen op de erfelijke aanleg voor zo’n ernstige ziekte.”

Nederlanders zijn onvoldoende op de hoogte of ze erfelijk belast zijn

Levensbedreigende klachten eerder voorspellen via wangslijmvlies

Er zijn veel erfelijke oorzaken bekend, die tot dodelijke hartziekten kunnen leiden. Artsen zijn alleen nog niet in staat om te voorspellen of en wanneer iemand met een erfelijke aanleg levensbedreigende klachten krijgt. Daarom gaan de onderzoekers bestuderen of dit mogelijk is door het wangslijmvlies en bloed van deze mensen te analyseren en speciale scans van hun hart te maken. Zo willen zij mensen met vroege voortekenen van deze ziekten kunnen behandelen, voordat zij klachten krijgen.

Publiek: éérder herkennen hart- en vaatziekten heeft prioriteit

Dit onderzoek maakt deel uit van onderzoeksthema Eerder herkennen van hart- en vaatziekten en is onderdeel van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het algemeen publiek. Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.