28
juni
2019
|
16:42
Europe/Amsterdam

Hartstichting investeert in internationaal onderzoek

De Nederlandse Hartstichting gaat samenwerken met de Britse en Duitse collega-organisaties, de British Heart Foundation (BHF) en het Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). De internationale samenwerking is opgezet om hart- en vaatonderzoek te stimuleren en versnellen.

Vanaf 28 juni roept de Hartstichting wetenschappers op om samen met hun internationale collega’s onderzoeksvoorstellen te ontwikkelen. Door de samenwerking kunnen wetenschappers projecten uitvoeren die op nationaal niveau niet mogelijk zijn. In september is bekend welke onderzoeken meedingen, in maart 2020 wordt duidelijk welke onderzoeken gefinancierd worden.

Floris Italianer, directeur Hartstichting: ‘De Hartstichting gelooft in samenwerking tussen de beste wetenschappers, nationaal en internationaal. Dit is een belangrijke eerste stap, dit initiatief draagt bij aan versnellen en verbinden. Dat wil zeggen, nieuwe oplossingen komen sneller bij de patiënt en door samenwerking bereiken we meer.’

De Hartstichting draagt het komende jaar minimaal 1 miljoen euro bij, de Britse en Duitse organisaties investeren elk 2 miljoen euro. Projecten die de Hartstichting in dit kader financiert, dragen bij aan een duurzame relatie tussen onderzoeksgroepen uit de drie landen. Er kunnen nieuwe internationale samenwerkingen ontstaan en bestaande samenwerkingen worden versterkt.

Specifieke kennis en kwaliteiten in elk land

Elk land heeft specifieke kennis en kwaliteiten. Groot Brittannië heeft ongekend grote klinische databases, met name met genetica en leefstijlgegevens. Italianer: ‘Deze data zijn onmisbaar om hart- en vaatziekten eerder op te sporen. In Nederland is nog veel tijd nodig voordat wij dezelfde langjarige gegevens hebben. We kunnen nu gaan profiteren van de huidige databases, maar ook van de kennis om dergelijke databases succesvol op te zetten.’

Duitsland kent een sterk onderzoekklimaat, vooral op fundamenteel-wetenschappelijk gebied. De publiek-private samenwerking is er ook erg goed ontwikkeld. ‘Daarmee kan samenwerking met Duitse wetenschappers kennis en vaardigheden toevoegen aan het Nederlandse onderzoeksveld, en nieuwe methoden en technieken introduceren’, aldus Italianer.

In Nederland vindt veel onderzoek plaats waarbij fundamenteel en toegepast onderzoek gecombineerd wordt. ‘Hiermee wil de Hartstichting bereiken dat onderzoeksresultaten van wetenschappelijk onderzoek snel vertaald kunnen worden naar concrete oplossingen voor de patiënt. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat de samenleving er beter van wordt’, zegt Italianer.