16
februari
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting investeert 6 miljoen in onderzoek naar beroerte

Samenvatting

De Hartstichting investeert 6 miljoen euro in nieuw onderzoek naar een betere behandeling van beroerte. Het doel is dat meer patiënten overleven en goed herstellen na een herseninfarct of hersenbloeding. De Hartstichting geeft hiermee gehoor aan de wens van patiënten, artsen en wetenschappers om de acute behandeling van beroerte te verbeteren.

Beroerte (verzamelnaam voor herseninfarct en hersenbloeding) is een van de dodelijkste hart- en vaatziekten. Elk jaar overlijden hier ruim 9.000 mensen aan. Patiënten die het wel overleven, houden vaak blijvende klachten, zoals verlamming of problemen met praten. De afgelopen decennia zijn een aantal behandelingen ontwikkeld, maar die zijn lang niet altijd succesvol.

Doel: betere uitkomst voor veel patiënten

“Met dit nieuwe onderzoek willen we zorgen dat meer patiënten een beroerte overleven, en na afloop weer zelfstandig door het leven kunnen”, stelt een van de onderzoeksleiders, prof. Diederik Dippel. “We willen de behandeling van zowel herseninfarcten als hersenbloedingen sterk verbeteren.”

Voortbouwen op eerder succes

De onderzoekers bouwen voort op het eerdere, succesvolle onderzoek ‘MR CLEAN’, mede gesteund door de Hartstichting. Daaruit bleek dat het weghalen van het stolsel met een katheter succesvol kan zijn bij een herseninfarct.

“Dit weghalen van het stolsel werkt nu bij een beperkte groep, maar we willen deze nieuwe methode verbeteren en voor veel meer patiënten toepasbaar maken,” licht Dippel toe.

Het project omvat ook andere onderzoeken, onder meer naar een betere behandeling van hersenbloedingen. Ook zoeken de wetenschappers uit of patiënten beter herstellen als ze in de ambulance een medicijn krijgen om de doorbloeding van de hersenen te verbeteren.

Samenwerking

De Hartstichting is initiatiefnemer en grootste investeerder van dit nieuwe onderzoek. Daarnaast steken meerdere UMC’s, biomedische bedrijven en de Hersenstichting er geld in.

Het project draagt de naam ‘CONTRAST’ (COnsortium for New TReatments of Acute STroke), en wordt geleid door prof. dr. Diederik Dippel van het Erasmus MC in Rotterdam en prof. dr. Charles Majoie van het AMC Amsterdam. Alle universitaire centra en veel grote Nederlandse ziekenhuizen nemen deel.

Lees meer over dit grote onderzoeksproject

Hoge verwachtingen

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“Wij kijken uit naar de uitkomsten van deze studie. De eerste studie bracht belangrijke, nieuwe inzichten aan het licht. We weten bijvoorbeeld dat patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter. Ze hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dit onderzoek zal ertoe leiden dat de behandeling voor patiënten na een beroerte verder kan worden verbeterd. Dat proces kan niet snel genoeg gaan.”

Acute behandeling beroerte topprioriteit Hartstichting

Verbetering van de acute behandeling van beroerte is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van onze onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek.

Lees meer over onderzoek naar beroerte

Campagne: herken de signalen!

In aanvulling op deze investering start de Hartstichting in het voorjaar met een nieuwe publiekscampagne om de eerste signalen van beroerte te herkennen. We willen dat meer mensen de signalen van een beroerte herkennen en weten dat ze direct 112 moeten bellen. Zodat patiënten eerder in het ziekenhuis komen en een betere kans hebben op herstel.