05
juni
2018
|
09:58
Europe/Amsterdam

Hartstichting in 2017: succes door samenwerking

Samenwerking is het sleutelwoord voor het jaar 2017 bij de Hartstichting. Door het nieuwe partnerschap met ABN Amro, en de voortzetting van de samenwerking met Opel, Feyenoord, Philips en Unilever heeft de Hartstichting haar maatschappelijke impact verder uitgebreid. Bovendien is er in 2017 meer dan 52 miljoen euro aan inkomsten gerealiseerd, met dank aan bijna 500.000 donateurs, vrijwilligers en medewerkers.

“In 2017 is de samenwerking met maatschappelijke partners hechter en sterker geworden, een heel mooie ontwikkeling,” zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. Deze ‘medestrijders’ bieden kennis en daadkracht, waarmee we meer beweging in de maatschappij creëren en onze doelstellingen sneller kunnen realiseren. “Met ruim 100 partners, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij, zijn wij goed op weg naar een Rookvrije Generatie. Dat een grote partner als ABN Amro hier nu ook actief aan meewerkt brengt dit doel dichterbij. Tegelijkertijd zijn wij onze achterban – duizenden vrijwilligers en donateurs – dankbaar voor hun loyaliteit en aanhoudende steun.”

Onderzoek: goede behandeling risicofactoren
Ruim 24 miljoen euro gaf de Hartstichting in 2017 uit aan onderzoek naar het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Er werden belangrijke resultaten geboekt. Zo ontdekten onderzoekers van het Erasmus MC dat bij mensen met een aangeboren hartafwijking bepaalde eiwitten aan kunnen geven of iemand een hoog of laag risico op hartklachten heeft. Met een bloedtest kunnen cardiologen deze eiwitten herkennen en daarmee beter voorspellen of iemand kans op hartklachten heeft.

Lees verder over onze wetenschappelijke resultaten

Ook dit jaar werden de Dekkerbeurzen weer uitgereikt: beurzen waarmee jonge toponderzoekers zich verder kunnen ontwikkelen en belangrijk onderzoek kunnen doen. Beurzen – voor een totaalbedrag van 3,6 miljoen euro - waren er onder meer voor onderzoeken naar slagaderverkalking, risicofactoren en hartinfarcten.

Meer hoogtepunten

6-minutenzone
Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, is de overlevingskans het grootst als binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt. Om van heel Nederland een 6-minutenzone te maken zijn dus veel burgerhulpverleners en AED’s nodig. In 2017 hebben ruim 170.000 burgerhulpverleners zich geregistreerd. Daarmee heeft 80% van Nederland nu een goed dekkend netwerk aan mensen die kunnen reanimeren. Bovendien werden 12.000 AED’s aangemeld.

Rookvrije Generatie
De Alliantie Nederland Rookvrij, de beweging waar de Hartstichting medeoprichter van is, heeft grote stappen gezet op weg naar de Rookvrije Generatie. In het nieuwe regeerakkoord werd expliciet steun opgenomen voor het doel om alle kinderen die vanaf 2017 geboren zijn rookvrij te laten opgroeien. Ook werd bereikt dat 204 sportverenigingen belangrijke stappen hebben gezet naar het rookvrij maken van hun sportterreinen.

Gezonde School
Een gezonde leefstijl, met gezonde voeding, genoeg beweging en ontspanning draagt bij aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. De Hartstichting zette in 2017 daarom weer in op het preventief terugdringen van deze ziekten. Zo werd gezonde voeding op scholen gestimuleerd met het Gezonde School-vignet. Uiteindelijk kregen 540 basisscholen, 120 middelbare scholen en 28 mbo-scholen dit keurmerk.

Lees verder in het jaarverslag