04
mei
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting: hartfalen wordt onvoldoende herkend

Samenvatting

Het weekend van 5 t/m 7 mei staat in het teken van de Europese Heart Failure Awareness Days. De Hartstichting vraagt daarom aandacht voor het eerder herkennen van de signalen van hartfalen door mensen met een verhoogd risico proactief te informeren over de symptomen van hartfalen.

De Hartstichting roept zorgverleners, andere gezondheidsfondsen en gezondheidswebsites op om de informatievoorziening voor mensen met een verhoogd risico op hartfalen te verbeteren, zodat de klachten eerder worden herkend en erger leed voorkomen kan worden.

Hartfalen betekent dat het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen. De hartspier is dik en stijf geworden of het hart kan niet meer goed samentrekken. Mensen zijn vermoeid, kortademig, hebben minder energie en kunnen bij inspanning niet snel herstellen. Omdat deze symptomen ook voorkomen bij diabetes of COPD worden ze vaak niet herkend als een signaal van hartfalen.

Hartfalen laat herkend

Cardioloog Rudolf de Boer, voorzitter van de Werkgroep Hartfalen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, ziet steeds vaker patiënten met hartfalen, waarbij de klachten in eerste instantie toegeschreven worden aan COPD (chronische bronchitis of longemfyseem), diabetes, hoge bloeddruk of overgewicht: ‘na onderzoek blijkt dan dat de klachten worden veroorzaakt doordat het hart niet goed meer pompt. Daarin schuilt ook het gevaar: hartfalen wordt dan niet of pas in een laat stadium herkend. Het gevolg is dat de pompwerking niet alleen harder achteruitgaat maar ook de kwaliteit van leven afneemt. Om hartfalen eerder te herkennen is betere voorlichting dus echt noodzakelijk’.

Omvang in Nederland

Naar schatting leven er ruim 227.00 mensen met hartfalen in Nederland. 60% van hen is vrouw, 40% is man en 88% is ouder dan 65 jaar. Vooral mensen van 60 jaar en ouder moeten daarom alert zijn op hartfalen. Jaarlijks krijgen 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen. Ook worden er jaarlijks 30.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met hartfalen.

‘Hartfalen is helaas niet te genezen maar door vroegtijdig opsporen en adequate doorverwijzing tussen huisarts en cardioloog kunnen we het groeiend aantal mensen met hartfalen beter van de best mogelijke zorg voorzien’, aldus Petra van Pol, programmadirecteur NVVC Connect, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

Meer informatie