05
mei
2017
|
02:00
Europe/Amsterdam

Hartstichting feliciteert (oud) Dekker-laureaat Jan Albert Kuivenhoven met benoeming tot hoogleraar Moleculaire Genetica

Samenvatting

De Hartstichting is verheugd dat (oud)Dekker-laureaat prof. dr.ir. Jan Albert Kuivenhoven is aangesteld als hoogleraar Moleculaire Genetica bij Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij aanvaardde zijn ambt op dinsdag 2 mei officieel met zijn oratie ‘Cholesterol: geen kinderspel’.

Met deze belangrijke nieuwe functie draagt Jan Albert van Kuivenhoven bij aan onmisbaar inzicht in slagaderverkalking en de invloed daarvan op hart- en vaatziekten.

Met deze nieuwe leerstoel, die al gestart is op 1 juli 2016, wordt een impuls gegeven aan de kennis en werking van ons cholesterol en daarmee samenhangende slagaderverkalking. Kuivenhoven richt zich met name op het verkrijgen van een beter begrip van het ‘slechte ’LDL-cholesterol om aangrijpingspunten te vinden voor nieuwe medicijnen. Hij gaat onder meer onderzoek doen aan cholesterolafwijkingen in families, Lifelines (bevolkingsonderzoek) en in kinderen.

Oud Dekker-laureaat

De Hartstichting kent een lange geschiedenis met Kuivenhoven. Al in 1991 kreeg hij als promovendus bij John Kastelein zijn eerste beurs, gevolgd door de Dekkerbeurs ‘post-doc’ in 1998. Deze persoonsgebonden beurs is vooral bedoeld om jonge, talentvolle onderzoekers de kans te geven zich verder te ontwikkelen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Sindsdien heeft hij op vele projecten van de Hartstichting gewerkt waarbij het altijd ging om vetten in het bloed en slagaderverkalking. In 2015 volgde de hoogste Dekkerbeurs (Established Investigator). De beurs omvat bijna € 570.000,- waarmee hij 5 jaar onderzoek kan doen om aangrijpingspunten te vinden voor nieuwe geneesmiddelen die slagaderverkalking tegengaan. Daarnaast werkt hij ook als referent voor de Hartstichting: hij beoordeelt dus subsidieaanvragen van andere wetenschappers.

Kuivenhoven kan nu, met zijn nieuwe leerstoel, een grote bijdrage leveren aan het verder terugdringen van slagaderverkalking. Wij zijn dan ook trots op onze jarenlange samenwerking en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.